Svetová hisTÓRia bola vytvorená len v XVII storočí

Joseph Scaliger (1540 – 1609) vymyslel koncepci hisTORie (tj. FILTR ZNALOSTÍ) se všemi souvisejícími principy, jako je vývoj Země a národů a to až do 16. a 17.století.

Scaliger vymazal reálných 1000 let dějin a přepsal je hisTORií a Světová Chronologie se stala monopolem vědomostí na mnoho století. Vydal též knihu Cyklometrika o podřízení kruhu čtverci, kde se kvadráty snažil měřit kruh. Podřídil své dílo Kabale a Bohu Jahvemu a mj. tvrdí, že všechny prajazyky na Zemi vznikly výlučně z hebrejštiny.

Joseph Justus Scaliger

Takto se vyprojektovaly neexistující Římská, Řecká a Franská říše, zkreslila se Antika a konalo se neexistující „stěhování slovanských národů“. Vymysleli se „klasičtí“ řečtí a římští autoři, a středověké kroniky.

Cílem je skrýt tisíciletou Državu Slavjanů a Árijců a to Rassénii, Velkou Skýtii a Velkou Tartárii, a toto období překrýt historickým falzem tzv. západní civilizace.

TARTÁRIA

FILTR NAUKY za účelem vytvoření monopolu na Poznání, včetně poskytování vzdělávání, zkreslení Dějin včetně odmítnutí nálezů předkládaných o minulosti, falšování archeologických nálezů, chronologie knih, uměleckých děl, mincí, vkládání listů do letopisů, kronik. Podsouvání textů napsaných ve jménu jiných autorů. Falšování současného přírodovědeckého výzkumu v chemii, biologii a ostatních vědách.

Ničení všeho, co této NAUCE nevyhovuje: Odstraňování lidí, kteří svými objevy ohrožují monopolní koncepci, archeologických důkazů a nalezišť, publikací a knižních zdrojů. Zatajování nevhodných informací na všech úrovních.

Tito pseudovítězové v podobě historických vrahů úmyslně odstraňují informace z Dějin o nežádoucích epochách, krajinách, národech, státech, lidech a faktech. Ničí artefakty a formují novou chronologii. Dějiny přepisují tak, aby vyhovovaly pouze ideologii „vítězů“.

Mechanismus vlivu je jednoduchý
Vybere se národ nebo jeho část, kterému vytvoří jazyk a abecedu podle principu „piš jako slyšíš, anebo jak se mluví, tak se píše“. Přepíšou jeho minulost, napasují na tento národ tzv. pravou chronologii od nich podsunutou, zakážou mluvit původním rodným jazykem, donutí ho mluvit cizím jazykem a nebo jediným původním dialektem jazyka. Nahradí kalendáře, náboženství, abecedu atd. A ty, kdo nesouhlasí, zabíjejí, mučí nebo šikanují. To vede k narušení národní identity.

ZDROJ: https://clanky.info/2019/12/svetova-historia-bola-vytvorena-len-v-xvii-storoci/


,,Teraz už ide iba o to, či pripustíte túto možnosť
a začnete skúmať ďalej v naznačenom smere,
alebo to považujete za úplne nemožné
a budete naďalej dôverovať
iba oficiálnej verzii našej histórie…“