Tajomstvo, ktoré sa ukrýva za číslami 3, 6 a 9 je odhalené

Nikola Tesla prevádzal nespočetné množstvo záhadných experimentov. On sám bol úplným tajomstvom. Takmer všetky geniálne mozgy majú určitú posadnutosť. Nikola Tesla mal jednu veľkú.

Často sa prechádzal okolo domov trikrát predtým, ako vstúpil do budovy. Taniere čistil s 18 obrúskami, býval v hotelových izbách s číslom, ktoré bolo deliteľné troma.

Robil výpočty o záležitostiach v jeho bezprostrednom okolí, aby sa uistil, že výsledok je deliteľný 3 a svoj výber založil na výsledkoch. Chcel robiť všetko v sériách po 3.

Niektorí hovoria, že mal obsedantno-kompulzívnu poruchu, niektorí hovoria, že bol veľmi poverčivý.

Avšak, pravda je oveľa hlbšia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Nikola Tesla

„Ak ste spoznali veľkoleposť čísel 3, 6 a 9, mali by ste mať kľúč k vesmíru.“ – Nikola Tesla

Jeho posadnutosť sa netýkala len čísel, ale predovšetkým čísel 3, 6 a 9. Netrpel extrémnym stavom obsedantno-kompulzívnej poruchy, avšak tieto čísla si vybral z nejakého dôvodu.

Tesla tvrdil, že tieto čísla sú nesmierne dôležité. Nikto ho nepočúval.

Dokonca počítal uzlové body okolo planéty spojené s číslami 3, 6 a 9.

Ale prečo tieto čísla?

O čo sa usiloval Nikola Tesla, aby pochopil tento svet?

Po prvé musíme pochopiť, že sme matematiku nevytvorili, ale objavili. Je to vesmírny jazyk a právo. Bez ohľadu na to, kde sa vo vesmíre nachádzate, 1 + 2 sa vždy bude rovnať 3. Všetko vo vesmíre sa riadi týmto zákonom.

Existujú vzory, ktoré sa prirodzene vyskytujú vo Vesmíre. Vzory, ktoré sme našli v živote, galaxiách, hviezdnych zoskupeniach, evolúcii a v takmer všetkých prírodných systémoch. Niektoré z týchto vzorov sú Zlatý rez a Posvätná geometria.

Jeden skutočne dôležitý systém, ktorý sa javí v prírode je „Sila 2 binárneho systému“, ktorý začína číslom 1 a pokračuje zdvojením čísel.

Bunky a embryá sa vyvíjajú nasledujúcim posvätným postupom: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt delenie buniek

Niektorí tieto postupy nazývajú Božským plánom.

Matematika je popri tejto analógii odtlačkom prsta Boha.

Vo vírivej matematike existuje postup, ktorý sa sám opakuje: 1, 2, 4, 8, 7, a 5, atď. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4…

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Randy Powell a Tesla

Ako môžete vidieť 3, 6 a 9 nie sú v tomto postupe.

Vedec Marko Rodin verí, že tieto čísla predstavujú vektor od 3. do 4. dimenzii, ktorý nazýva „prúdové pole“. Toto pole predpokladá vyššiu dimenzionálnu energiu, ktorá ovplyvňuje energetický obvod ďalších šiestich bodov.

Randy Powell, študent Marka Rodina, hovorí, že ide o tajný kľúč k voľnej energii, k niečomu, čo všetci poznajú ako Teslov plán.

Vysvetlime si to.

Začnime od 1, zdvojnásobme ju na 2, 2 zdvojnásobme na 4, 4 zdvojnásobme na 8, 8 zdvojnásobme na 16, čo znamená 1 + 6 a to sa rovná 7, 16 zdvojnásobme na 32, čo znamená 3 + 2 sa rovná 5 (môžete zdvojnásobiť číslo 7 a dostanete 14, čiže 1 + 4 je 5), 32 zdvojnásobme na 64, čo znamená 6 + 4 sa rovná 10, čiže 1. Ak budeme pokračovať ďalej, budeme sa držať rovnakého postupu: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2.

Ak začnete od čísla 1 v opačnom smere, stále dostanete rovnaký postup len v opačnom smere: Polovica čísla 1 je 0,5 (0 + 5) sa rovná 5. Polovica 5 je 2,5 (2 + 5) sa rovná 7 atď.

Ako môžete vidieť, neexistuje žiadna zmienka o 3, 6 a 9! Ako by boli mimo tohto postupu.

Avšak, začína to byť zvláštne, ak ich začnete zdvojnásobovať: 3 zdvojnásobíme na 6, 6 zdvojnásobíme na 12 (čiže 1 + 2 je 3). V tomto postupe nie je žiadna zmienka o 9. Ako by bola 9 úplne mimo oboch postupov.

Ale, ak začnete zdvojnásobovať 9, výsledkom vždy budú: 9, 18, 36, 72, 144, 288, 576…

Toto sa nazýva symbol osvietenia

Ak navštívime Veľkú pyramídu v Gíze, nenájdeme tam len 3 väčšie pyramídy, všetky vedľa seba, reprezentujúce pozície hviezd v súhvezdí Oriona, ale nájdeme tu aj skupinu 3 menších pyramíd úplne preč od 3 väčších pyramíd.

Môžeme nájsť veľa dôkazov o tom, že príroda používa trojnásobnú a šesťnásobnú symetriu, vrátane šesťuholníkovej dlažby v tvare bežného včelieho plástu.

Tieto tvary nachádzame v prírode a v starovekej sakrálnej architektúre.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt staroveka sakralna architektura

Je možné, že existuje niečo zvláštne na čísle 3? Je možné, že Tesla odhalil túto hlbokú záhadu a použil tieto poznatky, aby posunul hranice vedy a techniky?

Veľkoleposť čísla 9

Existujú dva protiklady, volajme ich svetlé a tmavé, ak chcete. Sú ako severné a južné póly magnetu. Na jednej strane je 1, 2 a 4, na druhej strane 8, 7 a 5.

Rovnako ako elektrina, všetko vo vesmíre je prúd medzi týmito dvoma polárnymi stranami, ako kmitajúce kyvadlo: 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2… (a ak si predstavíte pohyb, je to niečo ako pohyb nekonečna).

Avšak tieto dve strany sa riadia číslami 3 a 6, číslo 3 sa riadi číslami 1 a 2, čísla 4 a 6 sa riadia číslami 8, 7 a 5.

Ak sa pozriete bližšie na tieto vzory, je to oveľa viac neuveriteľné: 1 a 2 sa rovná 3, 2 a 4 sa rovná 6, 4 a 8 sa rovná 3, 8 a 7 sa rovná 6, 7 a 5 sa rovná 3, 5 a 1 sa rovná 6, 1 a 2 sa rovná 3…

Rovnaký postup vo vyššej mierke je v skutočnosti 3, 6, 3, 6, 3, 6…

Tieto dve čísla 3 a 6 sa spájajú do čísla 9, ktoré ukazuje niečo veľkolepé.

Ak sa pozriete bližšie na čísla 3 a 6, uvedomíte si, že 3 a 6 sa rovnajú 9, 6 a 3 sa rovnajú 9, všetky tieto čísla spolu sa rovnajú 9.

Takže číslo 9 predstavuje jednotu oboch strán. Číslo 9 je vesmír sám o sebe!

Vibrácia, energia a frekvencia!

Tajomstvo, ktoré sa ukrýva za číslami 3, 6 a 9 je odhalené

3, 6 a 9!

„Ak chcete odhaliť tajomstvo vesmíru, premýšľajte v termínoch energie, frekvencie a vibrácie.“ – Nikola Tesla

Je v tom hlbšia filozofická pravda!

Len si predstavte, čo môžeme dosiahnuť, ak aplikujeme toto posvätné tajomstvo v každodennej vede…

„Deň vedy začína štúdiom nefyzikálnych javov. Nastane oveľa väčší pokrok v jednej dekáde ako vo všetkých predchádzajúcich storočiach svojej existencie.“ – Nikola TeslaZdroj: http://silavedomia.sk/tajomstvo-ktore-sa-ukryva-za-cislami-3-6-9-je-odhalene/?fbclid=IwAR22w2hOpOj7rDbZNi-kSIgdI6qn3q6N5KT22ZCaS4WfrAkfQzvK8IE1P74