Tenký ľad.

Napriek horúčavám, ktoré tu teraz vládnu, chcem písať o tenkom ľade, na ktorom sme sa ocitli a po ktorom ešte stále ako-tak kráčame. V čom spočíva nebezpečenstvo krokov, ktoré máme pred sebou ? V prvom rade v tom, že u väčšiny ľudí môžeme povedať, že o tých krokoch nerozhodujú sami. Každý deň nám niekto ukazuje a nariaďuje, čo máme robiť, ako to máme urobiť a kedy. Slobodné rozhodnutie sa stáva terčom a slobodné konanie je už na posudzovanie, či odsúdenie ľuďmi, ktorí si privlastnili právo súdiť. A to len preto, že oni už urobili, čo im bolo nariadené…

Pozrite sa na tých, ktorí vytvorili tento Nový Svet nariadení, kto sú. Kto sú? Vidíte ich konanie? Vidíte, čo Tvoria? Vidíte, ako sa správajú? Úplne odpojení od reality ženú ľudí na tenký ľad vzájomnej nevraživosti, posudzovania, bonzovania a zameriavania Pozornosti na nepodstatné veci. Nabádajú ľudí, aby sa stali slobodní… POZOR! Tenký ľad… Do slobody sa ľudia nenútia.

Tenký ľad je aj v tom, že namiesto potravinovej nezávislosti je tu závislosť od iných krajín v plnej miere. Tenký ľad je aj v tom, že očkujeme mladých ľudí a pritom nežiadúci účinok vakcín je NEPLODNOSŤ. Mnohým to uniká, lebo im bolo dovolené ísť na dovolenku, na ktorú môže ísť každý, kto má peniaze. A kto ich nemá, darmo sa zaočkuje, ešte vždy potrebuje peniaze na dovolenku 🙂

Dalo by sa tu napísať veľmi veľa detailov, kvôli ktorým už čoskoro ten ľad môže a s veľkou pravdepodobnosťou aj praskne. Verte mi, tí, čo vás na ľad nahnali, sú v bezpečí. A aj tí, ktorí to prekukli. Tak ak nemáte krídla, ako orol na obrázku, choďte z toho tenkého ľadu radšej preč.


S úctou Milan