Tlak.

Jednou z vecí, ktoré používame, ale aj podliehame každý deň a ktorej vôbec nerozumieme, je TLAK. Počas dňa tlačíme na rôzne veci a mnohokrát si myslíme, že je to jediná správna alternatíva. Pritom našou úlohou – úlohou Vedomého Človeka je konať tak, aby sa zachovala Harmónia.

Čo teda spôsobujeme tlakom… naša reč, slovenská reč, je ešte stále (aj keď sa to možno mnohým nezdá), obrazovou rečou. Keď na niečo, na niekoho tlačím, spôsobujem tým tlak. Nech už tlačím na kohokoľvek, na partnera, na kolegu, na dospievajúce dieťa, či na rodičov, alebo sa tlačí na nás osobne, či na nejakú spoločenskú skupinu, v každom prípade ide o odtláčanie sa od seba. Akýkoľvek tlak sa vyvíja na vás, vzďaľuje vás to… akýkoľvek tlak vyvíjate vy na nejakú situáciu, či na človeka, vzďaľujete sa od seba, lebo tlakom odtláčate od seba neraz práve to, čo chcete udržať.

Dávajte si na to pozor. Konajte vedome, aby ste v disharmónii ktorú vytvoríte, nehľadali vinníka niekde, kde nie je…

S úctou Milan