Učebnica matematiky stará takmer 4000 rokov?

Dalo by sa povedať, že je to príručka aritmetiky a geometrie z 12. dynastie Strednej ríše (1985-1795 pred Kr.). V 33. roku vlády kráľa Apopiho (približne 1650 pred n. l.) ju prepísal pisár menom Ahmes. Podľa jeho mena sa artefakt nazýva Ahmesov papyrus.

Obsahuje vzorec na zistenie objemu kocky, príklady výpočtu plochy trojuholníka a kruhu a spôsoby výpočtu sklonu pyramídy.

Mnohí sa čudujú, ako starí Egypťania postavili pyramídy pomocou týchto zložitých geometrických výpočtov… Ahmoseho papyrus alebo matematický Rhind je najstarším rukopisom napísaným v algebre a trigonometrii. Jeho vek sa odhaduje na 1650 rokov pred Kristom, teda asi pred 3670 rokmi. Nezabúdajme, že je to prepis pôvodného textu a ten je z obdobia 1985-1795 pred Kr. A to už presahuje vek 4000 rokov. Tak ako to teda bolo, keď pred 4000 rokmi mali ľudia na Zemi takéto vedomosti?

Rukopis je dôležitý, pretože ukazuje, že Egypťania používali rovnice prvého poriadku a riešili ich niekoľkými spôsobmi. Poznajú aj kvadratické rovnice a riešia ich. Poznajú tiež numerické a geometrické postupnosti a poznajú kvadratické rovnice, ako sú tieto dve:

X2 + y2 = 100,
Y = 3/4 x, kde x = 8, y = 6,

Táto rovnica je pôvodom Pythagorovej vety, a2 = b 2 + c 2, a Egypťania zvykli volať neznáme číslo (koom).

Pytagoras rozvinul svoje matematické teórie po tom, čo cestoval do Egypta a učil sa od egyptských kňazov, a to bolo dokázané v knihách gréckych historikov a učencov ako Herodotos a Thales.

Egypťania mali algebru, trigonometriu a geometriu asi 2 000 rokov pred narodením Pytagora… a asi 3 000 rokov pred narodením al-Khwarizmiho…

Papyrus je v súčasnosti v Britskom múzeu v Londýne.ZDROJ: Objavené v útrobách internetu…