Umenie žiť.

Žiť Život je umenie. Kto sa ho naučí žiť správne, zacíti šťastie… a potom sa toho šťastia už nikdy nechce vzdať. Keď sa rozprávam s ľuďmi o šťastí, všímam si jeden spoločný bod. Každý ho má umiestnený niekde inde… v niečom inom… no je to ten istý bod. Bod Príťažlivosti.

Nič za sebou neťahaj. Nechaj minulosť tam, kde patrí.
Nič pred sebou netlač. Dovoľ si len tak ísť.
Život je totiž ako MAGNET.
Nedá sa ťahať, ani tlačiť.
Musíš ho PRIŤAHOVAŤ.

S úctou Milan