Už je vidno…

Vždy to tak bolo a vždy to tak bude. Menší a slabší sa zjednocujú okolo Veľkého a Mocného. A vždy to tak bolo a aj bude, že niekto, kto na to nemá, ale chce byť stredobodom Pozornosti, chce prirodzenému procesu zabrániť klamstvom a ľsťou, alebo deštrukciou.

Deštrukčné pôsobenie má dve strany tej istej mince. Na jednej strane dochádza k viditeľným prejavom zhoršovania životnej úrovne a podmienok na pokojný a kvalitný život. Na strane druhej, práve to prebúdza Národného Ducha a prirodzené priateľstvá a spojenectvá.

Vždy to tak bolo… preto to je už také čitateľné… agenti tých, ktorí chcú zabrániť prirodzenému vývoju, majú veľmi veľa práce a výdavkov s tým, aby uplatili a rozdelili tých, ktorí k sebe patria. No ľudia to už vidia, už sa rozvidnieva, už je vidno…


S úctou Milan