V radosti a dobroprajnosti

Život sa vyvíja tak zvláštne… každému inak, napriek tomu, že tu všetci žijeme pokope a ovplyvňujeme sa. Navonok sa zdá, že sa dá ľuďmi manipulovať. V istom zmysle sa aj dá. Veď médiá sú toho jasným dôkazom. No zas tak jednoduché to tiež nie je. Napriek všetkým snahám mocných si ľudia žijú každý inak. Asi to s tou šedou masou nebude tak jednoduché 🙂
Isté a dosť veľké % ľudí si žije svoj a len svoj vlastný život. Bez akéhokoľvek záujmu o sledovanie čo je in, čo sa nosí, čo je moderné, čo by sa malo… si plnia svoje životné sny. Keď s nimi komunikujem, ocitám sa v úplne iných myšlienkach, pohľadoch na Život, všetko ide v nejakej zvláštnej ľahkosti a v Dobrote. Žiadne problémy… len snaha dosiahnuť svoj cieľ, naplniť svoj sen, udržiavať všetko v harmónii.
Týchto ľudí prezrádza radosť a dobroprajnosť. A presne tak aj žijú. V radosti a dobroprajnosti. Prajem Vám všetkým dosiahnuť túto úroveň vnímania, tvorenia a žitia.

S úctou Milan