Vedci objavili v mozgu biofotóny: Náznak, že naše vedomie je priamo spojené so svetlom

Vedci zistili, že neuróny v mozgu cicavcov sú schopné vytvárať fotóny svetla, čiže „biofotóny“!

Fotóny, čo je dosť zvláštne, sa objavujú vo viditeľnom spektre. Pohybujú sa vo vlnových dĺžkach blízkeho červeného až fialového svetla, teda oblastiach vlnových dĺžok 200 až 1300 nanometrov.

Komunikujú naše mozgy pomocou svetla?

Vedci majú vzrušujúce podozrenie, že neuróny našich mozgov by mohli byť schopné komunikovať prostredníctvom svetla.

Tušia, že naše mozgy môžu mať optické komunikačné kanály, no nemajú ani potuchy, čo by mohlo byť nimi komunikované.

Ešte vzrušujúcejšie je ich tvrdenie, že ak dochádza k nejakej optickej komunikácii, mohli by byť biofotóny vytvárané našimi mozgami ovplyvňované kvantovým previazaním.

To značí, že môže existovať silný súvis medzi týmito fotónmi, našim vedomím a prípadne tým, o čom sa mnohé kultúry a náboženstvá zmieňujú ako o Duchu.

Čo zistili experimenty

V niekoľkých experimentoch vedci zistili, že mozgy potkanov dokážu vydávať len jeden biofotón na neurón za sekundu, ale ľudské mozgy dokázali vydávať za sekundu viac než miliardu biofotónov.

To vyvoláva otázku, či by bolo možné, že čím viac svetla dokáže niekto vytvárať a komunikovať medzi neurónmi, tým je vedomejší (dosahuje vyšší stupeň vedomia)?

Ak existuje nejaký vzťah medzi biofotónmi, svetlom a vedomím, potom by to mohlo silne naznačovať, že svetlo je niečím viac, než sme si doteraz mysleli.

Na chvíľu sa zamyslime…

Mnohé texty a náboženstvá siahajúce ďaleko do minulosti už od úsvitu ľudskej civilizácie hovorili o svätých, vyšších bytostiach a osvietených jednotlivcoch so žiarivými kruhmi okolo hláv.

Počnúc starovekým Gréckom a starým Rímom až po učenia hinduizmu, budhizmu, islamu a kresťanstva, popri mnohých iných náboženstvách, boli svätí jednotlivci zobrazovaní so žiariacimi kruhmi vo forme kruhovej žiary okolo ich hláv.

Ak boli osvietení, ako sú opisovaní, potom bol možno tento žiarivý kruh iba dôsledkom vyššieho vedomia, s ktorým pracovali, teda vyššej frekvencie a vytvárania biofotónov.

Možno títo jednotlivci vytvárali vyššiu hladinu biofotónov so silnejšou intenzitou z dôvodu svojho osvietenia, pokiaľ teda nejaký vzťah medzi biofotónmi a vedomím existuje.

Aj samotné slovo OSVIETENIE naznačuje, že toto vyššie vedomie nejako súvisí so svetlom.

Dosahy tejto teórie

Možno jeden z najvzrušujúcejších dosahov, ktoré má objav, že naše mozgy dokážu vytvárať svetlo, je, že naše vedomie a duch možno nie sú súčasťou našich tiel. Tento dosah vedci úplne prehliadali.

Kvantové previazanie hovorí, že dva previazané fotóny reagujú bez akéhokoľvek oneskorenia, keď je ovplyvnený jeden z nich, bez ohľadu na to, kde vo vesmíre sa ten druhý fotón nachádza (popierajúc fyzikálne zákony ako je rýchlosť svetla).

Možno existuje svet v svetle a kdekoľvek vo vesmíre sa nachádzate, môžu fotóny fungovať ako portály umožňujúce komunikáciu medzi týmito dvoma svetmi.

Prostredníctvom týchto biofotónov možno komunikuje náš duch a vedomie s našimi telami. A čím viac svetla vytvárame, tým sme prebudenejší, a tým viac stelesňujeme celistvosť nášho vedomia.

Toto môže vysvetľovať jav, prečo je stav fotónu ovplyvňovaný bez dotyku už len tým, že ho pozorujeme, ako je dokazované v mnohých kvantových experimentoch.

Možno naše pozorovanie niečo komunikuje cez naše biofotóny s pozorovaným fotónom podobným spôsobom ako kvantové previazanie.

Je to ako keby svetlo bolo iba jednou jednotnou substanciou rozosiatou po našom vesmíre a ovplyvňovanou každou svetelnou časticou.

Zaver

Samozrejme, toto všetko má ešte veľmi ďaleko k teórii.

No kladenie si otázok a vyslovovanie takýchto metafyzických hypotéz by nás mohlo priviesť bližšie k pravde a pochopeniu toho, čo je vedomie, odkiaľ pochádza a aké záhady sa skrývajú vo svetle.Zdroj: https://silavedomia.sk/vedci-objavili-v-mozgu-biofotony-naznak-ze-nase-vedomie-je-priamo-spojene-so-svetlom/