Vedomý Človek

Vedomý Človek. Také moderné pomenovania seba samého, alebo niekoho vo svojom okolí… ktoré má odkazovať na akúsi vyššiu úroveň Vnímania a Bytia. Lenže Vedomý Človek nie je pomenovanie.

Vedomý Človek je stav. Stav vnemu a mysle Človeka.
Hovoriť o tom a Žiť Vedome, je rozdiel. Niekedy nie veľký, niekedy obrovský. U každého z nás. Aj u toho, kto sa za Vedomého vyhlasuje, alebo sa tak cíti. Okamih Pravdy príde vo chvíli, keď sa stane ČOKOĽVEK, čo vám uberie pocit šťastia. V tej chvíli si treba uVEDOMIŤ Vyššie Princípy, ktoré a pre ktoré má Zmysel myslieť vlastnou Mysľou a znova dať všetko do Harmónie.

Vaša Myseľ je Nástroj. Dá sa využívať rôznymi spôsobmi. Mnohí ho používajú spôsobom podobným práci „za pásom“. Niečo ako pásová výroba. Viem, čo mám urobiť a keď ten okamih príde, tak to aj urobím. Aby som nevybočoval, aby ma „neprepustili“ (neposudzovali…)

Ten skutočný zmysel Mysle je Tvorenie. Vymyslite si čokoľvek, čo vás urobí šťastnými tak, aby to nebránilo v šťastí iným. Vytvorte si ten Obraz… vymodelujte ho Mysľou… v Mysli… a ŽITE a KONAJTE tak, aby sa to Naplnilo. Jedno-Ducho Tvorte. V jednom Duchu s tým, čo je Zmyslom vášho života.

Lebo ZMYSLOM ŽIVOTA JE DAŤ ZMYSEL ŽIVOTU.

S Láskou Milan