VZŤAHY BEZ KONFLIKTU.

V prítomnosti nahnevanej osoby pozorujte, čo sa stane,
ak budete pokojní a nebudete reagovať.
Neodchádzajte, pokojne pozorujte…

V momente,
keď venujete pozornosť hnevu tejto osoby a nereagujete,
nastáva úplne iná reakcia.

Človek má inštinkt reagovať na nenávisť nenávisťou,
na hnev hnevom… dochádza k chemickému výbuchu,
ktorý vytvára reakciu v nervovom systéme.

Ak však človek zostane v prítomnosti hnevu úplne pokojný,
začne sa diať niečo úplne iné.
ZDROJ: AVA