Záhady DNA – Experiment číslo 3

DNA je nejdokonalejší anténou ve Vesmíru. Je to fakt, který zatím nikdo nedokáže zpochybnit. Dokazuje to i další experiment.

Experiment číslo 3

Třetí pokus byl proveden Ústavem Matematiky srdce. Zpráva, napsaná o tomto experimentu, má název „Lokální a nelokální působení koherentních frekvencí Srdce na konformační změny v DNA.“

Tento experiment se vztahoval k nemocným antraxem. Několik DNA placenty (nejstarší forma DNA) umístili do kontejneru, ve kterém se měřily jejich změny. Zaškoleným účastníkům experimentu, z nichž každý byl schopný zažívat silné emoce, rozdali lahvičky s touto DNA. Bylo zjištěno, že v závislosti na pocitech účastníků, DNA měnila tvar.
Když účastníci cítili vděčnost lásku a uznání, napětí se v DNA snižovalo a spirály se narovnávaly, stávaly se delší. Když cítili strach hněv frustrace nebo stres, DNA se zkrucovala a zkracovala.


Později tento experiment byl proveden na HIV-pozitivních pacientech. Bylo zjištěno, že prožívání pocitů lásky, vděčnosti a nadšení zvyšuje odolnost organizmu až 300.000 krát! A to je odpověď, která vám pomůže se vždy cítit dobře, bez ohledu na to, jak hrozné viry či bakterie jsou všude kolem vás. Zůstávejte ve stavu radosti, lásky a vděčnosti!

Lidé, kteří jsou schopni zažívat pocity hluboké lásky, mohou měnit tvar jejich DNA. Gregg Braden říká, že to ukazuje na existenci nové formy energie, která spojuje všechna stvoření. Tato síla se zdá být podobná hustě tkané síti spojující všechny materiální objekty. V podstatě jsme schopni ovlivňovat tuto síť tvoření skrze naše vibrace.

Takže jak vytváříme svou vlastní realitu? Tvoříme si ji svými vlastními pocity. Naše pocity aktivují časový interval prostřednictvím sítě tvoření, propojující veškerou energii a hmotu ve vesmíru.


Vzpomeňte si na univerzální zákon, který říká, že
PŘITAHUJEME K SOBĚ TO,
NA CO SOUSTŘEĎUJEME SVOU POZORNOST.


Pokud se soustředíte na strach, posíláte signál vesmíru, aby vám přihodil to, čeho se bojíte. Ale pokud se naladíte na pocity radosti, lásky a vděčnosti, pak se automaticky vyhýbáte všemu negativnímu. Jednoduše řečeno, na co se sousředíte, to se vám zhmotňuje.


Myslete zdravě, myslete na zdraví. Můžete zabránit onemocnění chřipky, jiných virových chorob, pokud budete zažívat jen pozitivní pocity, které pomáhají udržet imunitní systém na neuvěřitelně vysoké úrovni.