Základné životné otázky

,,Čo je to jed?“
– Všetko, čo presahuje rámec toho, čo potrebujeme, je jed.
Môže to byť sila, lenivosť, jedlo, ego, ambície, márnosť, strach, hnev alebo čokoľvek iné.

,,Čo je to strach?“
– Neprijatie neistoty.
Ak neistotu prijmeme, stane sa dobrodružstvom.

,,Čo je to závisť?“
– Neprijatie dobra v inom človeku.
Ak prijímame dobro, stávame sa inšpiráciou.

,,Čo je to hnev?“
– Neprijatie toho, čo je mimo našej kontroly.
Ak to prijmeme, stane sa toleranciou.

,,Čo je nenávisť?“
– Neprijatie ľudí takých, akí sú.
Ak ich prijmeme bezpodmienečne, stane sa z toho láska.