ZÁKON DAROVANIA

Počuli ste už niekedy frázu:
Ak chcete dostať niečo, musíte najprv dať?
Toto je základný zákon výmeny energií vesmíru, ktorý hovorí, že „život je prítomný tam, kde dochádza k výmene.“

Ak chcete byť bohatí, musíte pomôcť inému človeku, aby sa stal bohatým.
Aby ste sa stali milovanými, musíte milovať sami seba.
Aby ste sa stali zdravými, musíte svojmu telu poskytnúť zdravé komponenty (fyzické cvičenie, jedlo, spánok, každodenná rutina atď.

Kde je výmena, tam je život. Preto mnohí bohatí ľudia chápu, že na to, aby peniaze prišli do ich života, potrebuje časť ich peňazí poslúžiť ako pomoc iným, menej bohatým ľuďom. Dary a požehnania zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v hojnosti.

Ak si privlastníte toto pravidlo a začnete obdarovávať iných ľudí, potom vám budú odpovedať rovnako. Čo to znamená? Toto nie je o drahých veciach, vaše milé slovo či rada môže byť darom v ťažkom životnom období. Môžete darovať úsmev cudziemu človeku, alebo pomôcť v jednoduchej veci. Môžete dať telefónne číslo alebo adresu na ľudí, ktorí vedia niekomu pomôcť. Obdarujte knihou, ktorá zodpovie na otázky, ktoré znepokojujú vášho priateľa. Darom môže byť čokoľvek, niečo, čo pomôže druhému človeku. A nezáleží na cene takéhoto daru, dôležité je s akým úmyslom je predložený.

Požehnanie sa často spája s náboženskými praktikami. Ale v tomto prípade sa chápe priaznivý postoj k svetu okolo neho. Hojnosť je schopnosť človeka správať sa k ľuďom a svetu pozitívne. Ak uvidíte, že ste obklopení šťastím a teplom, tak Vesmír bude poháňať vašu vieru. Posielajte pozitívnu energiu ľuďom okolo vás, nech sa cítia dobre vo vašej spoločnosti. Práve váš pozitívny postoj k svetu priťahuje do vášho života takýchto pozitívnych ľudí, situácie a udalosti.

Zákon výmeny energie

Výmena energie je zákonom celého vesmíru.
Ak sa snažíte zbohatnúť neustálym šetrením a míňaním peňazí,
potom prestanú prúdiť do vášho života.
Iba výmenou toho, čo potrebujete,
otvárate cestu pre návrat.
A v tomto prípade viacnásobne.ZDROJ: barboRA
https://www.slovanskenoviny.sk/zakon-darovania/