Život je Hra Svetla.

Všetko sa bude diať a riadiť Božskou Prozreteľnosťou. Dokonca aj tí, čo stláčajú tlačidlá, aj tí budú riadení Božskou Prozreteľnosťou. Dokonca aj tí, čo dávajú pokyny na stláčanie tlačidiel, aj oni budú riadení Božskou Prozreteľnosťou. Rozumiete mi? Aj samotné zbytky parazitickej umelej inteligencie, aj tie budú riadené Božskou Prozreteľnosťou. A tak to pôjde všetko. Všetko záleží od ľudí. Ja hovorím, že všetko je v rukách človečenských ľudí – skutočných ľudských duší. Prečo? Pretože už chápu… už pochopili.

Pochopili, že je potrebné tvoriť Svetlo vo svojom vnútri, vo svojom Vedomí a aj mimo seba vo vonkajšom svete. Začnite to robiť. Všetci. Začnite byť dobrí. Začnite sa stávať živým, skutočným Človekom. Prejdite do toho stavu dieťaťa, ale skúseného, znajúceho (vediaceho) dieťaťa.

My sme dospelí. Aspoň si tak hovoríme – my dospelí. A deti zatiaľ behajú a skáču prekypujúc Šťastím a Láskou. Nech skúsia dospelí tak behať a skákať a cítiť sa pritom šťastne a milovať to všetko. Mohlo by sa zdať, že dospelí majú skúsenosť. No dieťa má väčšiu skúsenosť… aj väčšiu výdrž behať a skákať. A ty dospelý, skúsený…, hop – hop a zrazu padáš. Trochu poskáčeš a už nevládzeš, alebo si privodíš nejaký úraz… Lenže to znamená, že v dieťati nie je ešte všetko také hlúpe, ako si myslia dospelí. Je tam veľa dobrého, šikovného, vela intuitívnej múdrosti.

Dieťa ešte má (pamätá si) skúsenosť a predstavu z predošlej Hry Večného Života. A dospelý narozdiel od detí zas chápe, z nejakého divného dôvodu, že to už nie je hra. Chápe to tak, ako tomu uveril. Uveril temnote a tak to zatemnil. A tak už niet Svetla. Preto sa spustila a už prebieha deštrukcia, chyba v hre. Túto chybu treba odstrániť. Treba ju napraviť, vymazať, dať preč…, aby jej nebolo.

Aby jej nebolo, aby sa vrátila tá správna, krásna Hra, v ktorej sa rozvíjaš, a v ktorej kráčaš s milujúcim Najvyšším Otcom, Matkou, aj s pozemským otcom a matkou… jednoducho ideš Cestou Svetla, Šťastia a tvojho rozvoja a dokonalosti.

To je všetko.
Nikto nepotrebuje muky.
Muky sú odoberaním energie.
Kým? Opäť parazitmi. A to už nemôže byť.
Skončili…


His Majesty Alexander