ŽIVOTNÉ PRINCÍPY pre dobré vzťahy.

1. Princíp zrkadla.
Skôr než začnete súdiť druhých,
mali by ste pozrieť na seba.

2. Princíp bolesti.
Urazený človek, uráža ostatných.

3. Princíp hornej cesty.
Na vyššiu úroveň stúpame vtedy,
keď sa začneme správať k druhým lepšie, ako oni k nám.

4. Princíp bumerangu.
Keď pomáhame druhým, pomáhame tým aj sebe.
Priťahujeme pomoc v tom, čo potrebujeme my.

5. Princíp kladiva.
Nikdy nepoužívajte kladivo na zabitie komára
na čele Tvojho priateľa.

6. Princíp učenia sa.
Každý človek, ktorého stretneme,
je potenciálne schopný nás niečo naučiť.

7. Princíp záujmu.
Ľudia prejavujú záujem o človeka,
ktorý sa o nich zaujíma.

8. Princíp najlepšieho.
Veriť v najlepšie vlastnosti ľudí ich zvyčajne núti
ukázať svoje najlepšie vlastnosti.

9. Princíp konfrontácie.
Najprv ľuďom pomôžte
a až potom ich môžete konfrontovať.

10. Princíp skaly.
Dôvera je základným kameňom akéhokoľvek vzťahu.

11. Princíp výťahu.
V procese vzťahov môžeme ľudí buď pozdvihnúť, alebo zničiť.
Záleží od toho, akým smerom ideme my sami.

12. Princíp situácie.
Nikdy nedovoľ, aby aktuálna situácia
pre teba znamenala viac ako vzťah.

13. Princíp Adam.
Keď má Adam problém so všetkými ostatnými,
hlavným problémom je zvyčajne sám Adam.

14. Princíp dostupnosti.
Ľahkosť vo vzťahu k sebe samým
pomáha ostatným cítiť sa s nami slobodne.

15. Princíp zákopu.
Keď sa pripravuješ na bitku, vykop taký zákop pre seba,
aby sa doňho zmestil aj priateľ.

16. Princíp Pestovateľa.
Všetky vzťahy treba pestovať.

17. Princíp trpezlivosti.
Napredovanie s ostatnými je vždy pomalšie
ako napredovanie osamote.

18. Princíp oslavy.
Skutočnou skúškou vzťahu nie je len to,
akí sme verní svojim priateľom keď zlyhajú,
ale aj to, ako veľmi sa radujeme, keď sa im to podarí.

19. Princíp spolupráce.
Spolupráca zvyšuje pravdepodobnosť spoločného víťazstva.

20. Princíp spokojnosti.
Ak ste vo vzťahu spokojní, potešením je už len byť spolu.ZDROJ: barboRA
https://www.slovanskenoviny.sk/zakon-darovania/