PEVNÉ BODY.

Je veľmi dôležité určovať si v živote pevné body. A to nie len vo fyzickom svete. Aj vo svete Ducha, vo Vedomí, v Mysli, v Srdci. Vo svete Vedomia je všetko jednoduché. Svet vedomia je kúzelník, on tvorí všetko aj v Javnom svete. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch, Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň viery. Ak Človek verí (ak vie-RA), ak dôveruje tomu čo VIE, preňho obmedzenia v podstate neexistujú.

Čím však menej dôveruje, tým viac obmedzení vníma.
To je prejav slabej dôvery v to, čo Vie.
Hovorí sa, že má slabú vieru,
slabo Vie-RA.

Jeden z najdôležitejších záchytných bodov je Viera a Dôvera. Je dôležité používať svoju Vieru a Dôveru. Je dôležité VEDIEŤ ich používať a chápať ich. A na to je potrebné chápať aj to, ako je skonštruovaný samotný Človek.

Človek je oveľa viac, než nejaká biologická bytosť. Človek (ČeloVek) je predovšetkým to, čo sa nachádza za Čelom a za ním sa nachádza – Razum. Vek, to znamená zozbierané správne historické skutočnosti, minimálne 1000 ročné. Čelo dané na Vek, na 1000 rokov. Inými slovami – Človekom je ten, kto svoju 1000 ročnú informačnú databázu zdedenú geneticky, VIE používať rozumom.

Taký Človek žije zo skúseností Predkov,
z Múdrosti svojho Rodu,
pozná čo je správne,
skúma Pravdivosť diania,
udržiava sa v Harmónii
a Tvorí svojimi skutkami
Dobro pre seba, svoju Rodinu
a tých, ktorí tu prídu po ňom.

Taký Človek žije z Múdrosti svojich Predkov a zachováva ju pre svojich potomkov. 1000 ročné znalosti a skúsenosti stačili ľuďom na to, aby svoje Vedomie dvíhali stále vyššie. Takto sa dostávali na rôzne úrovne a získavali schopnosti, ktoré by sme dnes mohli nazvať iba jediným slovom – nadprirodzené. Lenže pre nich to bolo úplne prirodzené.

A boli aj jedinci (a stále na Zemi takí žijú), ktorí využívajú databázu celej línie Života svojho rodu. Lepšie povedané ľudského Rodu. Títo jedinci uchovávajú informácie a odovzdávajú ich zrelým jedincom. Tak budú robiť do chvíle pozdvihnutia Vedomia celej spoločnosti, keď sa zase naplní informačné pole ľudského rodu Múdrosťou, ktorú nebude mať kto zneužiť, lebo nebude nikto, kto vy to vôbec chcel urobiť.

Zneužitie Znalostí je ako zneužitie (znásilnenie) ženy. Znásilňujú a zneužívajú iba tí, čo nemajú schopnosť získať to, po čom túžia, prirodzeným spôsobom. Potrebujú iných, čo to majú, ponížiť, zneužiť, oklamať, okradnúť. Aby to získali. Lenže paraziti nemajú schopnosť správnym spôsobom takto získané informácie využívať. Ich jediným cieľom je obohatiť sa. A to zdravý Človek nepotrebuje – lebo vie, že všetko je naše. Spoločné.


Je dôležité určovať si v živote pevné body – CIELE. Ak chcem byť skutočným Vedomým Človekom, ktorý vedome žije a zachytáva v prúde Večnosti to, čo práve tu a teraz potrebuje, je potrebné sa predovšetkým zastaviť a uvedomiť si, čo je dôležité. Čo je dôležité pre mňa, ako Človeka? Ak to urobíte, prídete na to, že je to HARMÓNIA, LÁSKA A RADOSŤ. To sú ukazovatele, to sú tie pevné body, na ktorých záleží.

Ak vo vašom živote niečo z toho chýba, vaša činnosť potrebuje zmenu. Je treba niečo zmeniť a žiť tak, aby sme boli v Harmónii, v Láske a bolo nám Dobre. Lebo kto sa Dobre cíti, koná Dobro. Koná tak, že sa ľudia okolo neho cítia Dobre. A to sa dá, len ak ste v Harmónii. V Láske ju dosiahnete ľahko. Všetko so všetkým súvisí… je to hra. A výsledok tejto Hry zvanej Život, keď žijete Harmóniu, Lásku a Dobro, je ZDRAVIE.

Svet Vedomia je kúzelník, on tvorí všetko. Je to jeden z hlavných pevných bodov. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň Viery. Ak Človek verí, ak naozaj vieRa a ak dôveruje tomu, čo VIE, preňho obmedzenia neexistujú…


Žijeme Vedome ?

Pozorujem a obdivujem
s akou ľahkosťou sa mení Svet.
Čo bolo – niet a nové sa chystá.
Nikdy tá istá doba nepríde.
Keď niečo odíde prichádza nové.
A aké Zdroje človek použil,
taký má život, aby žil a sa poučil…

Kontakt

vedome@zijemevedome.sk

Rytierska doba

- His Majesty Alexander -

Najnovšie články

 • All Post
 • MINULOSŤ
 • MOZAIKA MÚDROSTI
 • Nezaradené
 • O SILE SLOVA
 • RYTIERSKA DOBA
 • Z HLBÍN POZNANIA
 • Z MYSLENIA
 • ZAUJÍMAVOSTI
 • ZDRAVÝ ŽIVOT
  •   Back
  • Človek
  • Príroda
  • Svet
  •   Back
  • Rytierska etika
  • Rytierska súčasnosť
  • His Majesty Alexander
  • Z minulosti Rádov
  •   Back
  • Prehistorická minulosť
  • Pred našim letopočtom
  • Náš letopočet
  • Posledných 300 rokov
  •   Back
  • Poznanie z línie Života
  • O Vesmírnych Konoch
  • Stará Vieronauka Slovenská
  •   Back
  • Slová Slovanov
  • Sila slova
  •   Back
  • Z mojich zápiskov
  • Z mojich veršov
  • Zamyslenia
  •   Back
  • Zbierka príbehov
  • Zbierka múdrosti Predkov
  • Zbierka rozprávok
  •   Back
  • Zdravý pohyb
  • Zdravé telo
  • Zdravá duša
Edit Template

Z myslenia

O sile slova

Mozaika múdrosti

Zaujímavosti

Zdravý život

Z hlbín poznania

Minulosť

Rytierska doba

© Copyright 2023, Žijeme Vedome. Všetky práva vyhradené.

%d blogerom sa páči toto: