Vesmír v nás.

Každý z nás je sám pre seba Svetom, sám sebe je Vesmír. Slovo Vesmír, Ves-Mir, znamená celý svet. Čo je pre Teba Ves Mir? Čo je pre Teba celý Svet? To, čo si schopný poňať svojim Životom. Nie prijať. Poňať. Pochopiť.
Každý z nás má vo svojom Vesmíre všetko to, s čím sa stretol, čo videl… počul… zažil… a všetkých ľudí, ktorých videl… počul… stretol a zažil… mnohých aj prežil… no mnohých aj precítil… prijal… miloval z celého Srdca… ľúbil celou Mysľou… Vo svojom Vesmíre máme aj tých, ktorých nenávidíme, ktorých nemusíme, ktorí sú nám ľahostajní, ktorých sa bojíme, ktorých nikdy nechceme stretnúť, no vieme o nich že existujú, že žijú tu, na planéte Zem. Vo svojom Vesmíre máme všetko a všetkých, celú Zem, planéty, hviezdy, celý priestor, ktorý sme schopný poňať svojou Mysľou.

Každý to má tak.
Každý vo svojej Mysli,
bez ohľadu na to, ako myslí.
Každý má svoj Ves-Mir v Mysli.


A teraz si skúsme predstaviť, koľko takých Vesmírov je okolo nás. Každý Človek je vo svojej podstate nový Vesmír. A vy ho prijímate… jeho s jeho Vesmírom do svojho Vesmíru. Jeho Svet vpúšťate do svojho Sveta. A je jedno, či si ho vpustíte do života, lebo ho máte radi, alebo ste ho vpustili do života, lebo vám lezie na nervy. Stačí, že naň myslíte… a vaše Vesmíry vnikajú do seba. Miešajú sa… až časom splynú. Áno, aj s tým, koho nenávidíte, splyniete. Lebo vaše Mysle neustále jedna v druhej sú.

Tento princíp pozná veľa ľudí. No zvyšných 99% o ňom nikdy nepočulo. Preto vnikajú do emocionálnych priestorov, kde myšlienkovou energiou NEVEDOME podporujú Tvorenie vo svete, kde telesne žijú každý deň. Tú hrubohmotnú hru už poznáte. Žijete ju každý deň. No Život je aj iný, ako hrubohmotný. Veď všetko, čo žijete, sa aj tak odohráva vo vašej Mysli – v priestore, kde je Tvorenie.

Ľudia si mylne myslia, že sa tvorí telom. Ako mnohí hovoria – rukami. No nie je to tak. Telo je iba nástroj. Nástroj na prežitie v tomto fyzickom svete, kde na planéte Zem máme k tomu prispôsobené podmienky, ktoré si NEVEDOME poškodzujeme. A telo je aj nástroj, ktorým skutočne dokážeme vytvoriť, čo potrebujeme k životu. Vylepšiť to, skrášliť, uľahčiť, pomôcť, konať Dobro. Mnohí však tento nástroj používajú na ničenie, poškodzovanie a znehodnocovanie priestoru na Život. A to je problém! Obrovský problém. Konajú proti Bohu. Ničia jeho Vesmír.


Žijeme Vedome ?
S úctou Milan