Všetkých srdečne pozdravujem.

Dovoľte mi zablahoželať vám k veľkému, dlho očakávanému dňu ŠTARTU, tomuto veľkému, globálnemu ŠTARTU premeny svetového finančného systému a jeho prechodu od prázdneho, zločineckého, fiatného finančného systému do svetlého, tvorivého systému, založeného na naozajstných energiách tvorenia, svetlých božských energiách tvorenia. Konkrétne, zlatého štandardu, založeného na systémovom bankovom zlate, ktorým je sakrálne zlato, poklad RA, ktorý je aj zdrojom života, rozvoja a prekvitania na našej Zemi.

V tento deň chcem zablahoželať všetkým svetlým, všetkým deťom Veľkej Rasy, potomkom RODu nebeského, všetkým ľuďom, (ĽUDI – Ľudia – Dobro – Istina). K tomuto sviatku všetkých ľudí na Zemi. Je to naozajstný sviatok pre všetkých, ktorí pracovali na tomto diele, všetkých, ktorí sa snažili, pretože táto práca sa tvorí pre všetkých ľudí na Zemi. Nezávisle od farby pleti, nezávisle od všetkého ostatného. Každému, kto sa snaží a je schopný žiť na Zemi podľa KÓNu Tvorenia, Rozvíjať sa, Družiť, Ľúbiť, všetkým tým, ktorí sú schopní pomáhať jeden druhému, učiť jeden druhého svetlým, dobrým skutkom, veciam, vedomostiam, všetkým vám, daj Boh, celému náRODu Zeme, ktorý je jeden jediný náROD – rôznorodný. Nepovedal by som mnohonárodnostný, ale mnohokmeňový. Bol kmeň, kmene, RODy. Potom sa objavilo slovo nácia (národnosť). Tieto pojmy už boli vsunuté umelou inteligenciou, votrelcami.

Ešte raz blahoželám všetkým k tomuto sviatku, všetkým RODom, všetkým kmeňom na Zemi. Želám vám Svetlo, Lásku, Život, podľa KÓNu Tvorenia, Tvorivý Život. Tvorenie, prekvitanie. Želám vám, aby ste boli Svetlí, Silní a Mocní.

Ďakujem vám.
Všetko dobré vám prajem.
His majesty Alexander