Brány raja

K známemu Majstrovi raz prišiel Samuraj,
aby našiel odpoveď na jednu otázku:
„Je naozaj raj a peklo?“

„Kto si?“ pýtal sa Majster.
„Som Samuraj,“ odvetil.
„Ty, a Samuraj?“ vykríkol Majster. „Aký vládca by ťa chcel za svojho strážcu? Vyzeráš ako žobrák!“
Samuraja opovážlivosť Majstra tak rozrušila, že začal vyťahovať meč, no Majster pokračoval:
„Tak ty máš meč! Asi je príliš tupý, aby mi odsekol hlavu.“
Samuraj meč vytiahol, aby Majstrovi nahnal strach a Majster poznamenal
„Práve si otvoril brány pekla!“
Na tieto slová Samuraj, postrehnúc majstrovo sebaovládanie, zasunul meč späť do pošvy a uklonil sa.
„Práve si otvoril brány raja,“ povedal Majster.