BRATSTVO.

Priateľstvo medzi mužmi je Bratstvo. To skutočné priateľstvo. Keď muži cítia bratstvo, keď cítia Silu Celku, sú neoblomní, CieľaVedomí až neohroziteľní. Sú ochotní jeden za druhého urobiť čokoľvek, aby sa Celok zachoval v harmónii. V bratstve nie je nik dôležitejší. Dôležití sú všetci. V bratstve – aj napriek tomu, že je každý iný, každý má svoju povahu, každý je z inej Rodiny, sú si všetci rovní. BRATIA.  

Bratstvo je Sila Celku.
Bratstvo je zdrojom odvahy.
Bratstvo je oporou Rodín, ktoré spája.
Bratstvo je zárukou bezpečia Rodov, ktoré spája.

Muži dokážu tvoriť pevné priateľstvá v čistom úmysle. Vedia mať čestné zámery vo svojich vzťahoch. Vedia byť spoľahlivým článkom priateľstva – Bratstva. Vedia byť oporou vo vzťahoch, ktoré sú práve také – BRATSKÉ. A práve táto doba znova spája mužov v Bratstvá. Cítia v nich Pokoj, Radosť, Nádej a Bezpečie pre seba a svoje Rodiny.
S úctou Milan