AKO VYCHOVAŤ MUŽA – 6 PRAVIDIEL SYNOLÓGIE

Milé ženy Slovienky, keď sa budete riadiť týmito pravidlami, tak sa prestanete sťažovať, že vôkol niet žiadnych mužov, pretože zo svojich synov vychováte Pravých mužov. Aj keď samozrejme, táto téma je pre oboch rodičov… Existuje 6 PRAVIDIEL SYNOLÓGIE, ktoré vám ukážu cestu k výchove pravého muža: PRVÉ PRAVIDLOVýchovou chlapca sa musí zaoberať otec. Avšak od…

Každý má SVOJich RODičov

Podľa vedeckej astrológie prináša úcta k otcovi, človeku úspech a veľa šťastia v jeho kariére a spoločenských aktivitách, ako aj dôveru a stabilitu v živote. Vyjadrovaná úcta k mame, nám vnesie do života pokoj, spokojnosť, jemnosť a starostlivosť pri styku s okolím. Múdre knihy často hovoria, že ak dieťa nerešpektuje a nemiluje svojich rodičov, potom…

PRAVIDLO troch vecí, od ktorých závisí kvalita nášho života.

Ľudia už od pradávna chceli pochopiť zmysel života a nájsť svoje miesto pod slnkom. A pritom to vôbec nie je také ťažké, ako sa môže zdať. Možno si sami vytvárame problémy a zbytočne komplikujeme náš život namiesto toho aby sme sa z neho radovali. ,,Na svete sú tri dôležité veci, od ktorých závisí váš život.“…

Kony Stavby Sveta

Kony Stavby Sveta ju súhrn Pravidiel, na ktorých je postavená Stavba Sveta. Ich plnenie a dodržiavanie privádza k osobnému rozvoju a harmonickému bytiu. Narušovanie a nedodržiavanie Konov vedie k brzdeniu osobného vývoja a k nutnosti nápravy. Všetky Kony Stavby Sveta sú vzájomne prepojené a jeden druhému nikdy neprotirečia. Mnohé Kony sú dôsledkom iných Konov, a…

Svetonázor SLOVANských Volchvov

Existujú Volchvovia , ktorí zachovali prastarú neprerušenú tradíciu slovanskej kultúry a praktiky práce s božskou energiou Živou. Táto tradícia má viac ako 7000 rokov. Sú to Volchvovia „vnútorného kruhu“, nekomunikujú s verejnosťou. Ich učeník Bladimír Kurovský – Volchv „ vonkajšieho kruhu“ povedal, aký svetonázor má mať človek, ktorý sa chcel by stať učeníkom týchto Majstrov….

Pamätajme si:

Pamätajme si, žime v súlade s Prírodou,v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.Vždy konajme v súlade s Vedomím a Svedomím. Nechajme ľudí žiť v Slobode, nikoho si nepodmaňujme. Učme ľudí to, čo vieme, no nepoučujme ich.Nikoho nepresviedčajme o svojej pravde.Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia. Ak nás však požiadajú o…

О SILE RODu

Sila RODu – čo také to je? Prečo niekomu zosnulí predkovia pomáhajú, a iným nie? Sila – to je predovšetkým určitý pohyb energie. Sila Rodu je pohyb energie RODu. Môžeme to ešte upresniť – riadená Sila RODu. Riadená sila, ako je známe, je schopná dovŕšiť nejakú prácu. A toto už môže byť aj pomoc aj ochrana,…

Časová a merná jednotka u Slovanov

To, že nám dlhodobo zamlčujú PRAVdu o našich Predkoch už dávno vieme. Preto, nebude prekvapením, že Slovania mali úplne odlišne nastavenú časovú a mernú jednotku. Nikde sa o tom nepíše, deti v školách to nemajú v učebniciach. Prečo je to tak? Poznatky našich Predkov siahali ďaleko až za hranice chápania dnešného človeka, je to potvrdené…

ŽIVOTNÉ PRINCÍPY pre dobré vzťahy.

1. Princíp zrkadla. Skôr než začnete súdiť druhých, mali by ste pozrieť na seba. 2. Princíp bolesti. Urazený človek, uráža ostatných. 3. Princíp hornej cesty. Na vyššiu úroveň stúpame vtedy, keď sa začneme správať k druhým lepšie, ako oni k nám. 4. Princíp bumerangu. Keď pomáhame druhým, pomáhame tým aj sebe. Priťahujeme pomoc v tom,…

ZÁKON DAROVANIA

Počuli ste už niekedy frázu:Ak chcete dostať niečo, musíte najprv dať?Toto je základný zákon výmeny energií vesmíru, ktorý hovorí, že „život je prítomný tam, kde dochádza k výmene.“ Ak chcete byť bohatí, musíte pomôcť inému človeku, aby sa stal bohatým. Aby ste sa stali milovanými, musíte milovať sami seba. Aby ste sa stali zdravými, musíte…