VPLYV VULGÁRNYCH SLOV na zdravie, Vedomie a ľudský život.

V súčasnosti je možné počuť vulgárne nadávky takmer všade, dokonca aj vo vzdelávacích inštitúciách, v rodinnom kruhu a na verejných miestach. Doktor biologických vied, akademik Peter Garjaev praktickými experimentmi stanovil, že chromozómy bielkovín obsahujú všetky informácie potrebné na vytvorenie živého organizmu. V priebehu mnohých experimentov preukázal, že genetický aparát akéhokoľvek živého tvora reaguje rovnako na…

PRESTAŇTE VLASTNIŤ CHOROBU !

Veľa ľudí má vo zvyku hovoriť:„Som diabetik. Som alergik.“ – atď…alebo – „Mám cukrovku. Mám alergiu.“Keď poviete „Som“, alebo „Mám“, označujete samého seba za vlastníka choroby, robíte z choroby svoju súčasť, dovoľujete jej stať sa vašou identitou. Ďalší klasický príklad, ktorý má väčšina ľudí vo zvyku hovoriť:„Trpím bolesťou hlavy… trpím bolesťami nôh…“Toto je mimoriadne škodlivé…

Jedno-duchý a Zlo-žitý

Často sa stretávame s hodnotením situácie, alebo nejakého životného procesu. Zvyčajne je to proces buď jednoduchý, alebo zložitý. Vysvetlime si teda významy týchto tak často používaných slov práve pri hodnotení procesu. Slovo JEDNODUCHÝJedno-Duchý, v jednom duchu. V jednom duchu s Cieľom, aký máme. V jednom duchu so mnou. Vtedy sa nám všetko javí ako jednoduché. Slovo ZLOŽITÝZlo-Žitý, zle žitý proces,…

OVLÁDANIE MYSLE DAVU.

V manipulácii sa SLOVO zneužíva najviac. Ak sa vás niekto rozhodne ovládať, bude to robiť majstrovským spôsobom používania Slova a vytvorenia potrebného Obrazu. Ak sa mu to podarí dobre a vy prehliadnete pokrivenie Pravdy, ste ochotní uveriť tejto novej pravde, ktorá sa zakladá len a len na jednom – na Moci, ktorú ste vy sami podporili tým, že ste…

PRAVDA a KRIVDA

Je PRAVDA a je KRIVDA.Slovo PRAVDA sme si už raz vysvetlili. Pripomeňme si to. PRAVDA. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDA a SPRAVODLIVOSŤ.Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu…

Sila Slova a dohoda so samým sebou.

Dohoda spočíva v tom, že nebudeme hrešiť slovom.Znie to veľmi jednoducho, ale je v tom obrovská sila.Prečo? SLOVO. Slovom vyjadrujeme tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je sila, je to moc, ktorú máme k vyjadrovaniu…

REČOU HOVORÍ CELÝ VESMÍR.

„A svet je vlastne zvuk. Keby na okamžik utíchol, zmizlo by akékoľvek stvorenie. Keď začneme viac naslúchať tomu nevysloviteľnému zvuku, čo prúdi vo všetkých slovách aj v mlčaní, snáď sa nám podarí počuť pôvodný zvuk daný Stvoriteľom.“ Slovo v sebe ukrýva magickú silu a puto, ktoré nás dokáže zblížiť s inými ľuďmi a rozptýliť rôzne…

O Sile Slova

Uvedomili sme si niekedy Silu Slova? Známy príklad s vankúšom, ktorý, ak by sme roztrhli na vysokej veži, jeho perie by zaniesol vietor ďaleko, do širokého okolia a nikdy by sme ho už nemohli vyzbierať, poukazuje na Silu Slova. SLOVO má obrovskú Silu šíriť sa. Slovo má ďalšiu moc, moc utešiť, povzbudiť. Môžeme zažívať smútok,…

SLOVO

Slovo je určitý súbor zvukových vibrácií, ktoré v hmotnom svete vyvolávajú určitú rezonanciu. Je rozdiel, ak sa vyslovuje slovo iba tak… alebo vyslovujeme Slovo Vedome, s Porozumením a s Citom. Takýmto spôsobom vyslovené Slovo Tvorí – spúšťa množstvo Programov na pretvorenie skutočnosti – z aktuálneho stavu na iný. Spôsobuje v ľuďoch ochotu a snahu urobiť niečo viac, len aby sa…

Používanie slova NIE-NE.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako často používame záporné slovíčko NIE (NE) ? A to dokonca aj v prípade, kde ho vôbec nepotrebujeme použiť. Napríklad chcete niekoho pozvať na kávu a položíte mu otázku: „NEdáš si kávu?“ Pritom sa ho chceme opýtať, čo si kávu dá. Alebo chceme niekomu povedať, aby šiel opatrne, no povieme „NEspadni“. A podobným…