Jedno-duchý a Zlo-žitý

Často sa stretávame s hodnotením situácie, alebo nejakého životného procesu. Zvyčajne je to proces buď jednoduchý, alebo zložitý. Vysvetlime si teda významy týchto tak často používaných slov práve pri hodnotení procesu. Slovo JEDNODUCHÝJedno-Duchý, v jednom duchu. V jednom duchu s Cieľom, aký máme. V jednom duchu so mnou. Vtedy sa nám všetko javí ako jednoduché. Slovo ZLOŽITÝZlo-Žitý, zle žitý proces,…

PRAVDA a KRIVDA

Je PRAVDA a je KRIVDA.Slovo PRAVDA sme si už raz vysvetlili. Pripomeňme si to. PRAVDA. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú myšlienku, informáciu, či situáciu s najvyšším svetom PRAV, kde vládne nie predovšetkým, ale výlučne PRAVDA a SPRAVODLIVOSŤ.Slabika DA zároveň vyjadruje Dobro vychádzajúce z Prvopočiatku, zo Zdroja, spojené s činom, ktorý privádza k naplneniu…

Používanie slova NIE-NE.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako často používame záporné slovíčko NIE (NE) ? A to dokonca aj v prípade, kde ho vôbec nepotrebujeme použiť. Napríklad chcete niekoho pozvať na kávu a položíte mu otázku: „NEdáš si kávu?“ Pritom sa ho chceme opýtať, čo si kávu dá. Alebo chceme niekomu povedať, aby šiel opatrne, no povieme „NEspadni“. A podobným…

KULTÚRA A CIVILIZÁCIA

Naši predkovia poznali Istinu – poznali Pravdu. My v dnešnej civilizácii už ale nemáme ani poňatie o Istine, o stavbe Sveta a Vesmíru… Ako sa to našej spoločnosti stalo? Ak sa máme držať Istiny, musíme povedať, že sa posunula od Kultúry k Civilizácii. Aký je v tom teda rozdiel? Poďme sa na to pozrieť. KULT-U-RA:KULT – ctenie si…

Slabika RA

Termín „RA“ v pradávnej minulosti našich predkov vyjadroval Prvopočiatočnú Inteligentnú Tvorivú a Láskyplnú Silu, ktorá nie len že tvorí tento svet, ale sa aj nachádza vo všetkom stvorenstve. V prírode, RAstlinách, stromoch, v horách a lesoch, v jazerách, riekach a moriach, v rybách, vtákoch, zvieRAtách, aj v Človeku. Sme tvorení a živení touto Prvopočiatočnou Inteligentnou Tvorivou a Láskyplnou Silou, ktorú pokojne môžeme vnímať ako Život samotný….

SLOVO – ROD.

Rád by som upriamil pozornosť na Slovo ROD. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, ho používame v tých najdôležitejších slovách, ktoré nás sprevádzajú Životom.Napríklad:–  naRODenie – zROD nášho života. NaRODili sme sa my a naRODenie prežívame aj keď sa nám RODia naše deti. jedno z najúžasnejších Tajomstiev je práve zROD Života.– pôROD – brána nášho zRODu, ktorou…

SLOVO – BOH (BOG)

Slovom BOH sme sa vďaka cirkevnej terminológii naučili pomenovať najvyššiu duchovnú silu… najvyššiu duchovnú autoritu… Stvoriteľa Sveta… každý to vníma svojou osobnou Vierou inak. Každopádne verím, že toto je zatiaľ pochopené. U Slovanov to je inak. Slovania vo svojej terminológii slovom BOH označujú svojich dávnych Predkov. Označenie BOH je výrazom Vedomia na určitej vysokej duchovnej…

Slová s koreňovým základom PRAV.

Už vieme, že Svet PRAV je svet veľmi vysokých energií, svet bohov ako ochrancov svetov, svet Vedomia Stvoriteľa. Svet ako Zdroj Prvopočiatočnej Inteligentnej Tvorivej a Milujúcej Sily. Je to svet PRAVdy a sPRAVodlivosti. Pozrime sa teda bližšie na slovo PRAVda. Ak berieme do úvahy, že slovo DA je v našich slovanských jazykoch výrazom súhlasu, tak PRAV-DA vyjadruje súhlasnú…

Slová s koreňovým základom SLAV.

Na začiatku si pripomeňme informáciu z prvého článku tento série, že Svet SLAV je svet vysokých energií, svet našich Predkov, svet tvorenia na mentálnej úrovni svet. O Slovanoch sa často píše, že sú to SLAVovia, či SLAViani, lebo ich vierovyznanie je založené na SLÁVení svojich Predkov. Preto to známe SLÁVME SLÁVNE SLÁVU SLÁVOV SLÁVNYCH PREDKOV NAŠICH!…

Slová s koreňovým základom JAV

Po prečítaní predchádzajúcich dvoch článkov je vám už jasné, že JAV je jeden zo štyroch svetov, NAV, JAV, SLAV a PRAV. Svet JAVje fyzický svet, svet ľudí a živých bytostí, v ktorom práve žijeme, svet Prítomnosti a tvorenia na fyzickej úrovni. Pozrime sa teda, čo nám chcú povedať slová, ktorých koreňový základ je JAV. Všimnite si, ako úzko…