Národ je Moc.

Chcem povedať ľuďom nasledovné: Chápte, a s tým sa treba zmieriť, že na Zemi nie sú všetky bytosti ľudia. Biologicky nie sú všetci ľudia. A väčšinou biologicky neľudské bytosti majú jeden ciel – prebojovať sa na vedúce posty v spoločenských subjektoch práva a byť predstaviteľmi moci a kričať, že oni sú moc. Preto ich nikdy…

VečneŽivý Strom

Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť i plesá tatranské spúšťali večerom vody svoje na korene jeho. Jeden koreň ťahal sa k východu, druhý k poludniu a tretí k polnoci. Strom ten vyrástol vysoko ponad Tatry; koruna jeho siahala až…

Všetkých srdečne pozdravujem.

Dovoľte mi zablahoželať vám k veľkému, dlho očakávanému dňu ŠTARTU, tomuto veľkému, globálnemu ŠTARTU premeny svetového finančného systému a jeho prechodu od prázdneho, zločineckého, fiatného finančného systému do svetlého, tvorivého systému, založeného na naozajstných energiách tvorenia, svetlých božských energiách tvorenia. Konkrétne, zlatého štandardu, založeného na systémovom bankovom zlate, ktorým je sakrálne zlato, poklad RA, ktorý je aj…

Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok chováš, že s holubmi bývaš. No dvor rodiny tvojej je tá trinásta izba, do ktorej zabránil Ozrut nakuknúť čeľadi. Ty si ten, ktorý, keď sa pominie „sedem rokov“,…

My všetci sme jeden celok.

Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako predať Dušu, ako predať Rod, ako predať zem, ako predať vlasť, ako predať všetko. Sú to debili a hrajú debilné hry, ktoré vesmír neprijíma. A tak oni dostávajú…

Vnútro Človeka

Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek tam musí nájsť Pravdu. Je to ako lúštenie krížovky. Hľadanie odpovede. A ona je jednoduchá, je hneď tu, v živote prítomná. Netreba ju hľadať ďaleko, je v tebe….

Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a účelovo modifikovať, alebo manipulatívne prispôsobovať aktuálnej realite. Preto ju bolo treba potlačiť a zničiť. Peter Kellner-Hostinský prebral v štúrovskom období našu náuku z dlhého spánku a dôkladne ju…

TRI PRANÁZORY STAREJ VIERONAUKY SLOVENSKEJ

Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet a prírodu je o POZOROVANÍ sveta a prírody odhaľovaním zákonitostí a postupností ich utvárania sa a fungovania.2. Pranázor na božstvá je o ROZMÝŠĽANÍ a systemizácií nášho Poznania vyvierajúceho z pozorovania sveta a našej interakcie so svetom.3. Pranázor na…

Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú s jej hviezdami, pútnicami a dvorami. Druhý kľúč otvára ti brány rodín slovenských, kde na jednom dvore vidíš celý svet v obrázku, tu pri ohnisku, tam na…

KON VÝMENY

Kým prejdeme na KON VÝMENY,prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov. 1. Kon Zdokonaľovania2. Kon Vôle3. Kon Sebaurčenia4. Kon Tvorenia5. Kon Podobnosti6. Kon Rezonancie7. Kon Reinkarnácie8. Kon Karmy9. Kon Zhody10. Kon Sveta Myšlienok11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)12. Kon Zachovania Energie13. Kon Výmeny14. Kon Vďaky (Poďakovania)15. Kon Dávania16. Kon Zmeny KON VÝMENY Všetko sa navzájom obmieňa. Energie, informácie, ľudia,…