Národ je Moc.

Chcem povedať ľuďom nasledovné: Chápte, a s tým sa treba zmieriť, že na Zemi nie sú všetky bytosti ľudia. Biologicky nie sú všetci ľudia. A väčšinou biologicky neľudské bytosti majú jeden ciel – prebojovať sa na vedúce posty v spoločenských subjektoch práva a byť predstaviteľmi moci a kričať, že oni sú moc. Preto ich nikdy…

Všetkých srdečne pozdravujem.

Dovoľte mi zablahoželať vám k veľkému, dlho očakávanému dňu ŠTARTU, tomuto veľkému, globálnemu ŠTARTU premeny svetového finančného systému a jeho prechodu od prázdneho, zločineckého, fiatného finančného systému do svetlého, tvorivého systému, založeného na naozajstných energiách tvorenia, svetlých božských energiách tvorenia. Konkrétne, zlatého štandardu, založeného na systémovom bankovom zlate, ktorým je sakrálne zlato, poklad RA, ktorý je aj…

My všetci sme jeden celok.

Všetci vieme, že existujú hodnoty materiálne a hodnoty nebeské. Nebeské hodnoty sa nedajú kúpiť. To je nemožné. Ale paraziti vymysleli ako ich predať. Ako predať Svedomie, ako predať Dušu, ako predať Rod, ako predať zem, ako predať vlasť, ako predať všetko. Sú to debili a hrajú debilné hry, ktoré vesmír neprijíma. A tak oni dostávajú…

Vnútro Človeka

Každý človek sa niekedy nachádza pod ťarchou krivdy. Krivda na krivde preložená krivdou. Proste taká fáza života sa spustila z nejakého dôvodu v živote človeka. A človek tam musí nájsť Pravdu. Je to ako lúštenie krížovky. Hľadanie odpovede. A ona je jednoduchá, je hneď tu, v živote prítomná. Netreba ju hľadať ďaleko, je v tebe….

Sila nášho Rodu

V mojom Rode je tisíce a milióny ľudí,tisíce a milióny osudov, Životov rozvetvených ako KORENE stromu,ktoré vyživujú celý strom svojou múdrosťou a skúsenosťami. Ja som KMEŇ stromu svojho Rodua moje deti a vnúčatá a pravnúčatá sa rozvetvujú ako KONÁRE Rodového stromu.  Je to obrovská Rodová sféra, spoločnosť mojich Predkov, ktorá vo Večnosti žila a pracovala, aby sa v určitom bode narodil ďalší Človek. A ďalší… a…

Právo, Národ a Moc.

Aby sme sa mohli ubrániť tomu, čo sa deje, treba sa pozrieť na korene, na samú podstatu otázky, prečo chodíme s niečími obrazmi v hlavách. Treba preveriť ten obraz, dovoliť sebe samému vojsť do obrazu, aby sme porozumeli ako máme reagovať. Sme predsa ľudia, Každý z nás je Čelovek – ČeLo na vek, máme obrazné…

Som za Slobodu Dobrého Slova

To je moja osobná mienka, každý si ju môže vysvetľovať po svojom, netreba mi slepo veriť, sami porozmýšľajte, analyzujte, musíte na to prísť sami. Ja vám len predkladám nejaké témy na spoločné uvažovanie. Základný zákon je Zákon Slobody Slova, tej slobody slova, ktorá nenesie nijaké urážky, neprizýva k ničomu zlému. Hovorím o Slobode Dobrého Slova. My…

Zobuďte sa konečne, politici, generáli!

Zobuďte sa konečne, politici, generáli! Čo to vytvárate? Zamyslite sa nad tým, už nevládzem tieto veci vysvetľovať.  Zapnite zdravý úsudok. Pochopte, že voda je voda, čierne je čierne, biele je biele a začnite sa správne orientovať v priestore! Ináč tu naozaj všetko zničíte. Samých seba v prvom rade. Aj svoje rody zničíte, takéto veci sa…

Globalisti.

Keď študujem tieto procesy, ktoré sa odohrávajú v našej spoločnosti, často sa necítim vo svojej koži. Rozmýšľam čo robiť s tým, ako nám pokrivili naše ľudské Vedomie, ako ním s použitím médií títo kabalisti pokrivili všetky správne obrazy. Je potrebné tieto problémy spoločne riešiť. Vrátiť späť svoje Vedomie a konať v súlade s Kónmi, aj literou zákona,…

Iné sa stane !

Chcem vám povedať, že existuje nejaká temná sila, ktorá vytvorila na celej Zemi systém, skoro vo všetkých krajinách na Zemi, ktorý je vrastený všade, vo všetkých medzinárodných organizáciách, v silových zložkách a štruktúrach. Má vytvorené zvláštne pravidlá kúpy a predaja duše, pravidlá podľa ktorých sa peniaze cenia vyššie ako morálka, svedomie a česť, pravidlá podľa…