Tajomstvo Matriošky.

V posledných rokoch je Matrioška známa predovšetkým ako suvenír. Táto drevená bábika je však oveľa viac než len turistickým artiklom, alebo hračkou pre deti… Ruská Matrioška je prastarý slovanský symbol mnohomernosti človeka a Vesmíru. Matrioška, rovnako tak, ako napríklad slovanské písmo Bukvica, boli zostavené našimi praslovanskými predkami ako dokonalý systém vzdelávania a pochopenia fungovania ľudského…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 5. časť

Duchovné Poznanie Véd. Duchovné poznanie Véd sa považuje za ich najvyššie časti.Po prvé, tieto časti Véd hovoria o princípoch karmy – Zákone stvorenia osudu.Po druhé, hovoria o princípoch reinkarnácie – reinkarnácie duše na tejto planéte a v iných dimenziách vesmíru.Po tretie, duchovné poznanie Véd hovorí o Absolútnom a našom spojení s Ním. Hlavná mantra Rig…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 4. časť

Odpovede na večné otázky o zmysle života a skutočnom účele Človeka budú ľudí vždy vzrušovať, preto pátranie po tajných vedomostiach zamestnáva veľa Myslí. Niekto hľadá pravdu, študuje vedecké pojednania, niekto má bližšie k náboženským textom, iní sa snažia spájať filozofické a náboženské prúdy, hľadajúc pravdu v syntéze. Tí druhí sa často zaujímajú o štúdium védskych…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 3. časť

Kto sme – Slovania a Árijci? Ako sme sa dostali na planétu Zem? V jednej z bitiek Druhej Veľkej Assy bola poškodená kozmická loď typu Vaitmara nesúca osadníkov. Whitemara je intergalaktická loď („Veľký nebeský voz“), schopná niesť „vo svojom útrobách“ až 144 vesmírnych lodí typu Whiteman. Wightman je kozmická loď („Malý nebeský voz“), prispôsobená na…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 2. časť

VÉDICKÁ KULTÚRA „Krajania! Otvorte svoje srdcia! Započúvajte sa do hlasu Pamäti Predkov a pocítite, aká hrdosť nás, Árijcov a Slovanov, sa dotkne vašej Duše, ako sa vaše ramená narovnajú a hlava sa zdvihne vysoko. Som Slovan, Som Arius, Som Rus.“ Na Zemi neexistujú slová presnejšie a obsahovo hlbšie, ktoré by dokázali odhaliť ideologické a morálne…

Védy – najkompletnejšie a najuniverzálnejšie poznanie. 1. časť

Slovo „védy“ znamená vedomosti. Základ tohto slova objavíme vo viacerých slovách: „vedieť“, „vedenie“, „veda“, „vedec“, „vedúci“… Védy sú však aj názov najstarších písem na našej planéte. Každý vie, že existuje Biblia, Korán, Tóra, tibetská „Kniha mŕtvych“ a ďalšie staroveké písma, no nie každý vie, že prvé, najstaršie písma, ktoré sa objavili na našej planéte, sú Védy….

PEVNÉ BODY.

Je veľmi dôležité určovať si v živote pevné body. A to nie len vo fyzickom svete. Aj vo svete Ducha, vo Vedomí, v Mysli, v Srdci. Vo svete Vedomia je všetko jednoduché. Svet vedomia je kúzelník, on tvorí všetko aj v Javnom svete. Svet Vedomia je priestor, kde Duša, Myseľ a Duch, Tvoria neobmedzene. Jediné obmedzenie je úroveň viery….

Ako sa dostať z pod vplyvu Systému Sveta ?

Táto problematika sa týka každého vedomého človeka. A každý človek má aj svoju vlastnú predstavu o tom, čo znamená vystúpiť z tohto systému. Pre začiatok si stačí uvedomiť, že každý je schopný minimalizovať dopad systémových nastavení súčasného Systému a urýchliť proces vstupu do Nového Sveta – do Sveta Vedomých Tvorivých Ľudí, vzájomne sa rešpektujúcich a vzájomne sa…

SÚHLAS je prejavom slobodnej vôle.

Nikto a nič nemôže s nami urobiť, bez nášho Súhlasu. Súhlas môže byť vedomý, aj nevedomý. Súhlasiť môžete s radosťou a dobrovoľne, ale aj pod tlakom a dobrovoľne. Veľa ľudí už o tom počulo, no čo to vlastne znamená? Prečo je dobrovoľný súhlas niekedy v radosti a niekedy pod tlakom? U nás na Slovensku sa niekedy hovorí: „Dobrovoľne nasilu.“ Toto je dôležitý bod, ktorému…

ZÁKON SLOBODNEJ VÔLE.

Zákon Slobodnej vôle je základný a najdôležitejší Zákon Vesmíru a nikto nemá právo ho porušiť. Na tomto Zákone stojí celý Systém spolunažívania v našom Svete. Podľa tohto zákona má každý právo Slobodnej vôle a voľby postupovať tak, ako to on sám potrebuje a ako mu to vyhovuje. Toto nedotknuteľné právo je každý povinný dodržiavať, aj svetlí, aj temní, aj…