VečneŽivý Strom

Medzi Tatrami a Dunajom vyrástol jeden veličizný strom. Korene jeho ťahajú sa na tri strany žulami Karpatov. Víly a Rusalky kropievali ho každý deň, no nebolo mu to dosť i plesá tatranské spúšťali večerom vody svoje na korene jeho. Jeden koreň ťahal sa k východu, druhý k poludniu a tretí k polnoci. Strom ten vyrástol vysoko ponad Tatry; koruna jeho siahala až…

Zvestovanie Vekov SvätoŽitia!

Ako tajomne znie tento Hostinského text: Slovo úprimnô znie i k tebe, ľudu slovenský! Svet ťa haní, že v baniach kopeš, na poli mozolíš, na dvore dobytok chováš, že s holubmi bývaš. No dvor rodiny tvojej je tá trinásta izba, do ktorej zabránil Ozrut nakuknúť čeľadi. Ty si ten, ktorý, keď sa pominie „sedem rokov“,…

Vytratenie a návrat Starej Vieronauky Slovenskej

STARÁ VIERONAUKA SLOVENSKÁ sa dočasne úplne vytratila z nášho duchovného a kultúrneho dedičstva. Nezanikla. Len sa vytratila. Nebolo totiž možné začať ju pokrytecky svojvoľne interpretovať, úmyselne a účelovo modifikovať, alebo manipulatívne prispôsobovať aktuálnej realite. Preto ju bolo treba potlačiť a zničiť. Peter Kellner-Hostinský prebral v štúrovskom období našu náuku z dlhého spánku a dôkladne ju…

TRI PRANÁZORY STAREJ VIERONAUKY SLOVENSKEJ

Starú vieronauku Slovenskú tvoria tri pranázory Slovenov:1. Pranázor na SVET2. Pranázor na BOŽSTVO3. Pranázor na ČLOVEKA Štruktúra náuky odzrkadľuje realitu bytia z pohľadu Človeka.1. Pranázor na svet a prírodu je o POZOROVANÍ sveta a prírody odhaľovaním zákonitostí a postupností ich utvárania sa a fungovania.2. Pranázor na božstvá je o ROZMÝŠĽANÍ a systemizácií nášho Poznania vyvierajúceho z pozorovania sveta a našej interakcie so svetom.3. Pranázor na…

Stará Vieronauka Slovenská – niečo na začiatok…

Tri kľúče otvárajú nám svätyňu vieronauky starobylých Slovenov. Prvým kľúčom vstupujeme do chrámu, kde na sklepení, na stĺpoch, oblokoch, po stenách a dverách zobrazenú vidíš celú oblohu nebeskú s jej hviezdami, pútnicami a dvorami. Druhý kľúč otvára ti brány rodín slovenských, kde na jednom dvore vidíš celý svet v obrázku, tu pri ohnisku, tam na…