Čo s tým ?

Čo s tým, keď ľudia, ktorých milujem, majú iný názor, ako ja? Čo s tým, keď tolerujú to, čo našej spoločnosti ubližuje? Čo s tým, keď viem, že to myslia dobre, keď viem, že majú čisté Srdce a čistý úmysel? Čo s tým, keď vidím, ako nepriatelia Dobra a Človečenstva zasievajú do myslenia a sŕdc našich dobromyseľných ľudí nesprávne vzorce deštrukcie spoločnosti? Čo s tým, keď občas neviem čo s tým?

Bolí ma srdce pri pomyslení na to, čo by sa s nimi stalo, keby sme tu neboli my. My, čo to vidíme, my čo to strážime, my ktorí sa nastavujeme ako štíty, aby sme ich ochránili… mnohokrát bez tak potrebného pochopenia práve od tých, ktorých milujeme…

Deštruktorom odkazujem, že sa nevzdáme. Sme dostatočne vyzbrojení Dôverou a Vierou. Sme dostatočne schopní, sme dostatočne múdri a dostatočne odovzdaní tomu, čo vy nikdy nedokážete obsiahnuť. Sme tu. Navždy! Vekmi šíriacim sa odkazom Lásky a Istiny od Stvoriteľa, ktorý má vždy dostatok všetkého na to, aby svoje Stvorenie zachoval. Prišiel Čas na pozdvihnutie týchto Síl, aby Človek čestný a svojim Svedomím vyzbrojený ochránil všetko, čo patrí Človeku.


S úctou Milan