Dieťa je Tvorcom samého seba.

Je málo ľudí na svete, ktorí nemali možnosť stretnúť sa s malým dieťaťom, držať ho v rukách, pozorovať ho ako sa učí chodiť, pomáhať mu pri učení sa čohokoľvek. Dieťa je zázrakom Stvorenstva. Naučí sa obrovské množstvo činností v krátkom čase a príjme obrovské množstvo informácií v období, kedy by sa zdalo, že ich nedokáže spracovať. No opak je Pravdou. Dieťa prijíma a ukladá do seba všetko, s čím sa stretáva. Všetko je skúsenosť – PRAVDA ŽIVOTA, ktorou prechádza a rozvíja sa.

Dieťa sa vyvíja v kontakte so svojim prostredím. Každé dieťa ho má iné a každé dieťa sa stretáva s inými ľuďmi, inou mentalitou a povahou spoločnosti. Ukladáme doň informácie, na základe ktorých dieťa Tvorí Seba. DIEŤA JE TVORCOM SAMÉHO SEBA a my sme tí, čo mu ponúkame materiál. Mali by sme na to neustále myslieť. Vždy keď sme v kontakte s dieťaťom, mali by sme si uvedomovať tú posvätnú chvíľu, keď podávame Tvorcovi seba samého materiál, ktorý On do seba vloží.

Buďme všetci citliví, láskaví a ohľaduplní aspoň vo chvíli, keď sme s dieťaťom. Ono si od vás vezme presne to, čo mu práve dávate. Slová, tón hlasu, jeho intenzitu, náladu, reakcie na kohokoľvek. To všetko si uloží, aby vedelo, ako sa vo svojom Svete vedelo správne správať.

Dieťa je dielom samého seba.
No dielo môže byť len tak kvalitné,
aký kvalitný je materiál, z ktorého sa buduje.S úctou Milan