Dnes sa často spomína Rusko.

Dnes sa často spomína Rusko. A zdá sa, že to tak vždy bolo. Dostalo sa mi do rúk niekoľko výrokov známych osobností našej minulosti, ktorí tiež hovorili o Rusku a Rusoch:

 • „Rusi nepotrebujú materialistické hodnoty Západu, nepotrebujú pochybné úspechy Východu v oblasti abstraktnej duchovnosti, ktorá nemá nič spoločné s realitou.“
nemecko francúzsky mysliteľ Albert Schweitzer.


 • „Rusi potrebujú pravdu a hľadajú ju predovšetkým v živote.“
⁃ François de La Rochefoucauld, francúzsky moralistický spisovateľ.


 • „Žiť podľa pravdy je ruské !“
⁃ William Thomson, anglický fyzik.

 

 • „Rusi pracujú svedomite a bezplatne, ak má spoločnosť morálnu predstavu a spravodlivý cieľ.“
⁃ Friedrich Hegel, nemecký filozof.

 

 • „Koncept dobra – žiť podľa svedomia – je ruským spôsobom.“
 ⁃ Winston Churchill, britský predseda vlády.

 

 • „Rusi nikdy nebudú šťastní, keď vedia, že sa niekde deje nespravodlivosť.“
 ⁃ Charles de Gaulle, francúzsky štátnik, prezident


 • „Ruskosť je perspektívou budovania spravodlivého života.“
 ⁃ Stanislaw Lem, poľský spisovateľ.


 • „Komunita je v krvi ruského ľudu.“
 ⁃ Imre Lakatos, anglický matematik.


 • „Z dôvodu spravodlivého nápadu ruskí ľudia šťastne pracujú, aj keď sú vo väzení a potom sa necítia, ako väzni, získavajú slobodu.“
 ⁃ Adam Smith, škótsky ekonóm a filozof.


 • „Ruská duša je štedrosť, ktorá nepozná hranice.“
⁃ Dalajláma, duchovný vodca tibetského ľudu.

 

 • „Ruská cesta je absolútna triezvosť! Ruskí ľudia nepotrebujú nič nad rámec.“
 ⁃ Henry Ward Beecher, americký náboženský a verejný činiteľ.


 • „Opatrnosť je podstatou ruskej civilizácie.“
 ⁃ Claude Helvetius, francúzsky filozof.


 • „Ruská kultúra neprijíma zhýralosť.“
 ⁃ nemecký spisovateľ Johann Wolfgang  Goethe.


 • „Rusi netolerujú nijakú ohavnosť!“
 ⁃ Henry Ford, americký inžinier.


 • „Žiť pre seba, pracovať pre seba, zničiť život rôznymi pôžitkami nie je ruské.“
 ⁃ Matka Tereza, zakladateľka a abatyša katolíckeho rádu milosrdenstva.


 • „Ani najpriaznivejší výsledok vojny nikdy nepovedie k rozpadu hlavnej sily Ruska, ktorá je založená na miliónoch Rusov. Aj keď sú rozštiepení medzinárodnými traktátmi sa k sebe pripoja tak rýchlo, ako častice rozliatej ortuti .“
 ⁃ Otto von Bismarck


 • “ Rusi neúnavne pracujú na tom, aby transformovali seba a svoje okolie z osobnosti na spoločnosť!“
 ⁃ Dumas Alexander, francúzsky spisovateľ.