Dôležitosť trávy a jej kosenie.

Kosenie trávy je dôležitá téma, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá.

Ako vidíte na obrázku, nekosená tráva udržuje pôdu na 19,5°C,
pokosená tráva na dĺžku 10 cm udržuje teplotu pôdy na 24,5°C
a na holú pôdu (niektorí kosia trávu veľmi krátko a je to podobné),
stúpa teplota v letnom období na viac ako 40°C.

V dôsledku extrémneho sucha a stále rastúcej teploty, sa pôda pod nakrátko pokosenou trávou vysušuje ešte viac. Slnko potom spaľuje nielen trávu, ale zabíja v nej väčšinu života a ničí aj kvalitu pôdy, v ktorej sa nič iné nezachytí a tým jej teplota naďalej stúpa… Krajina sa postupne mení na púšť. Biodiverzita rastlín sa mení, niektoré rastliny úplne vymierajú, rovnako ako mnoho druhov hmyzu a vtáctva.

Kvalitu pôdy a jej životne dôležité schopnosti máme v rukách my ľudia. Vždy, keď držíme kosačku, alebo sa ticho prizeráme na výrub lesov. Nielen pre trávu, hmyz a inú faunu a flóru, ale aj pre nás a naše deti je dôležité mať na pamäti, že my ľudia máme našu prírodu v správe a máme sa starať o všetko živé… aby prežilo. A my tiež…