Iba pustil koňa.

Kôň bol priviazaný k stĺpu. Prišiel k nemu diabol a pustil ho.
Kôň prišiel na sedliacke pole a pošliapal zasadené.
Sedliak sa rozhneval, schmatol pušku a koňa zabil.
Majiteľ koňa sa nahneval, schmatol pušku a z pomsty zabil sedliaka.
Manželka sedliaka to videla a zabila majiteľa koňa.
Potom sa syn majiteľa koňa rozhneval a zabil manželku sedliaka.
Susedia zabili tohto chlapca a podpálili mu dom…

Ľudia sa potom spýtali diabla:
,,Prečo si to všetko urobil?“
Diabol odpovedal:
,,Neurobil som nič zlé, len pustil koňa.“

Občas diabol spraví iba také jednoduché a nevinné veci… no všetko ostatné si robíme sami. Vie, že zlo je v našich srdciach. Preto musíme premýšľať nad dôsledkami nášho konania ešte pred tým, než začneme konať, alebo hovoriť.