Improvizácia Lásky

Človek dáva pieseň
Životu
každý píše báseň
životnú
nebudú to rýmy
bez hlásky
vnárajme sa spolu
do Lásky.

Láska mení všetky ľudské podoby
sme pre ľudskú Lásku živé nádoby
tá sa do nás vlieva ľahúčko
Láska zľahka dáva priestor ľudským snom.


Zľahka a jemne
s úctou a nežne
sa Láska túži
do Ľudí vložiť

aby ich premenila
aby z nich pramenila
z ľudských túžob a snov.
Láska chce byť hravou…


stačí len Ľúbiť
neustále
stačí len zažiť
veľké i malé
spoločné sny
Milovaných…
Milujúcich…
Ľudí súcich

pre Lásku.Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©