KAMEŇ

NEŠŤASTNÍK oň zakopol.
NÁSILNÍK ho použil ako zbraň.
STAVBÁR ho použil na stavbu domu.
TURISTA si naň sadol.
DÁVID ním zabil Goliáša.
DEŤOM poslúžil ako hračka.
MICHELANGELO z neho vytesal sochu.

Každý predmet sa dá použiť viacerými spôsobmi.
Každý vzťah môže mať viacero podôb.
Každý človek dokáže prežiť svoj život iba tak, ako dozrel.

Preto SME tu,
aby sme TO pochopili…
a tak žili,
aby sme to využili.

S úctou milan