Každý má svoj vlastný svet.

Každý má svoj vlastný svet. Napriek tomu, že žijeme všetci v tom istom Svete, každý z nás žije ten svoj. Vlastný Svet. Nikto sa nad tým nezamýšľa, no pritom to každému príde úplne normálne. Prirodzené. A ono to aj je prirodzené. My sami sa rozhodujeme, čo rešpektujeme vo svojom živote a čo z neho úplne vylúčime. To majú na starosti naše Rozhodnutia. Preto sa život každého človeka niečím líši od života iných ľudí.

Každý z nás žije svoj život po svojom a každý by mal za to aj zodpovedať. Obviňovať iných za svoje neúspechy, nie je najlepší spôsob, ako sa mať lepšie. A o to predsa každému z nás ide. Ak sa zameriame na to, aby sme urobili pre seba, pre svoju rodinu, pre svojich blízkych niečo, čo vylepší aktuálnu situáciu, vylepšíme tým nie len svoj svet, ale aj svet iného Človeka. A ak sa takto vylepšia naše vlastné svety, ten náš spoločný bude tiež lepší.

Je tu ešte niečo…
Každý má svoj vlastný svet. Ten úzko súvisí s tým, aký je náš myšlienkový svet. Ten má každý z nás tiež svoj vlastný. No je tu ešte niečo… je tu ešte Svet mimo našich myšlienok, mimo dosahu našej Mysle. Alebo si myslíte, že existuje iba to, čo poznáme?Žijeme Vedome?
S úctou Milan