Keď sa bijú dvaja bratia…

Predstavte si, že žijete na dedine, kde každý každého pozná. Všetci si žijú svoj súkromný život a zároveň rešpektujú svojich susedov. Žijú v harmónii a snažia sa o ňu. Veď kto by chcel mať problém so susedom…

Čas plynie a ľudia spolunažívajú v harmónii im vlastnej. V istom čase k nim začnú chodiť ľudia z iných končín a s niektorými z nich sa spriatelia. Sľubujú im krajší a lepší život, ak ich budú počúvať. Sľubujú im, že ich naučia, ako sa mať lepšie, ako ich sused. Sľubujú im, že ich budú chrániť, ak by s tým mal ich sused problém.

Po čase sa začali šíriť po dedine rôzne zlé chýry o niektorých rodinách. Ohováranie nemá konca. Harmónia sa z dediny vytratila a každý začal hájiť svoje vlastné záujmy. Dokonca aj v rodinách si prestali rozumieť a každý už žil sám za seba. Prestali brať ohľad jeden na druhého.

A zrazu sme sa dopočuli, že sa v jednej rodine pobil brat s bratom. Obaja sú presvedčení, že sú v práve. Mysle majú nakŕmené pokrivenými informáciami a tvrdeniami o svojom bratovi. Tie tvrdenia sú tak vážne, že túžia jeden druhého zabiť.

No keď sa bijú dvaja bratia,
len jeden bojuje za Svetlo.


Nepýtajme sa teda na to, kto z nich je ten zlý.
Pýtajme sa na to, KTO V NICH TO ZLO ZASIAL.

Dvaja bratia v našej dedine sa bijú,
no len jeden bojuje za Svetlo.
Len jeden z nich.


S úctou Milan