KON MAGNETIZMU (Príťažlivosti)

Kým prejdeme na KON MAGNETIZMU (Príťažlivosti),
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania

2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia

4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy

9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania

16. Kon Zmeny

KÓN MAGNETIZMU (PRÍŤAŽLIVOSTI)

Všetko silnejšie priťahuje k sebe to slabšie.
Môžete to pozorovať všade. Všade okolo seba. Sme priťahovaní tým, s čím rezonujeme a čo je silnejšie ako my. Ak chceme priťahovať my, potrebujeme sa zdokonaľovať, aby sme boli my tí silnejší. Silnejší budeme, ak sa zdokonalíme v tom, kto sme a akí sme…

Zdokonaľovať sa treba na fyzickej, energetickej a predovšetkým na duchovnej úrovni. Tak dosiahneme schopnosť rozvíjať v sebe Silu a viesť za sebou ľudí. Všetci vodcovia tento Kon ovládajú, rozumejú mu a preto získavajú pozornosť ostatných ľudí. V tom sa nachádza ich skrytá Sila. Vytvárajú sebe a iným ľuďom možnosti rozvíjať sa ešte ďalej. Vytvárajú životné procesy, ktorým iní ľudia podliehajú. Najskôr sa pripájajú tí, ktorým sú tieto procesy sympatické, alebo im z nejakého dôvodu vyhovujú. Neskôr sa pripájajú tí, ktorí sa radi prispôsobujú všetkým trendom… a následne sa prispôsobujú všetci tí, ktorí sa prispôsobujú väčšine.

Tento proces zneužívajú manipulátori. Vytvárajú falošné trendy, ktoré im slúžia na vlastné obohacovanie sa, získanie popularity, na politické a mocenské ciele, na rozpútanie vojen, alebo až na ovládanie sveta. Naučte sa vidieť rozdiely už na začiatku.

A nezabúdajte, sme priťahovaní tým, s čím rezonujeme a čo je silnejšie ako my. Preto neustále pracujte na zdokonaľovaní vlastnej fyzickej, energetickej a predovšetkým duchovnej úrovne. Vytvorte si vlastný Cieľ a pracujte na tom, aby ste ho mohli zrealizovať. Vytvárajte sami sebe podmienky na jeho realizáciu a ak je ten Cieľ dobrý, ľudia okolo vás sa k vám začnú pridávať, pretože uvidia a pochopia, že jeho realizáciou sa k lepšiemu zmení aj ich život.

Každý z nás, skôr či neskôr príde do stavu, keď bude pripravený na realizáciu svojho Cieľa. No kým ešte nie je, musí na sebe pracovať. Alebo podliehať tým životným procesom, ktoré ho na jeho ceste stretávajú. A to je aj logické.
Ak na 7. Úrovni Rozvoja Človeka (popis je v tretej časti tejto serie článkov o Konoch) fungujeme ako učitelia, tak bez Kónu Príťažlivosti by to nebolo možné.
A ak sú učitelia, ktorí nie sú rešpektovaní svojimi žiakmi, je to preto, lebo nemajú zvládnutú 7. Úroveň rozvoja Človeka, alebo Kón Príťažlivosti. Tento Kón je prepojený so siedmou úrovňou rozvoja. Všetko so všetkým súvisí…

A ako sa zdokonaľovať? Pýtate sa, čo to znamená? Stačí len vylepšovať svoj vlastný Život, vylepšovať presne tú chvíľu, ktorú práve zažívate. Iba ten krátky moment prítomnosti. To stačí.
No robte to vždy.

Keď hovoríte, hovorte s dobrým úmyslom.
Verte svojim snom, vytvorte v sebe ich obraz.
Každý deň vo viere je budovanie vášho sna.
Neustále vo viere dotvárajte tento obraz.
Predstavivosť má ohromnú Moc.
Vždy buďte úprimní a pravdiví.
Zamerajte sa len na tvorenie Dobra.
Neustále sa učte a učte aj tých, čo vás nasledujú.
Objavujte v ľuďoch dobro, aj to je Príťažlivosť…
Buďte trpezliví. Trpezlivosť je skutočná hodnota. 
Nevzdávajte sa! Nikdy, za žiadnych okolností!
S predstavivosťou môžete ovládať svoje sny. 
Inšpirujte svojim prístupom ľudí okolo seba.
Ukážte ľuďom, že život je jedna veľká cesta.


Žijeme VedomeSledujte
https://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.