KON VÝMENY

Kým prejdeme na KON VÝMENY,
prečítajte si zoznam 16-tich základných Konov.

1. Kon Zdokonaľovania
2. Kon Vôle
3. Kon Sebaurčenia
4. Kon Tvorenia
5. Kon Podobnosti
6. Kon Rezonancie
7. Kon Reinkarnácie
8. Kon Karmy
9. Kon Zhody
10. Kon Sveta Myšlienok
11. Kon Príťažlivosti (Magnetizmu)
12. Kon Zachovania Energie
13. Kon Výmeny
14. Kon Vďaky (Poďakovania)
15. Kon Dávania
16. Kon Zmeny


KON VÝMENY

Všetko sa navzájom obmieňa. Energie, informácie, ľudia, situácie, spoločenské zriadenia, všetko. Pokiaľ si navzájom neprekážajú, je život a svet v Harmónii. Preto je potrebné správne správanie, správne prijatie, či osvojenie, no aj správne odmietnutie, ak ide o Dobro celku, o Dobro ľudského Rodu. To robí správne iba ten, čo myslí na Celok. Na svoj Národ, na svoj Rod, na svoju Rodinu.

Je dôležité vedieť správne prijať, aj správne odovzdať, pustiť…
Nie všetko, čo máme, máme nastálo. Všetko podlieha zmenám, vždy sa niečo mení za niečo. Čokoľvek urobíte, v tej chvíli dochádza k zmene – k výmene energií. Stačí si tento Kon iba uvedomovať, nebojovať s týmto procesom výmeny, ostať v prúde udalostí a pozorovať, čo sa udeje. Uvedomte si, že ste to vy sami, kto každou svojou reakciou spúšťa procesy. Preto keď ste ich spustili, či už Slovom, alebo skutkom, prijmite proces výmeny.
Rovnako to platí aj v prípade, že nie ste spokojný s nejakým procesom vo vašom živote, ktorý možno spustil niekto iný… Môžete to zmeniť, ak sa vám to nepáči. Premyslite si svoju reakciu, aj to, aký proces ňou spúšťate a zareagujte. Využite Kon Výmeny a spustite proces.

Nie všetko, čo máme, máme navždy. Nie všetko, čo je teraz, bude aj zajtra. Nič sa nedá udržať nastálo, pretože všetko podlieha zmenám. Rozhodnutiam. Nech sa už ktokoľvek rozhodne konať, mení. Premieňa to, čo je, na niečo iné. Konajte a uvedomujte si Kon Výmeny. Pretože Konanie je proces výmeny.

Všetko tečie, všetko sa mení.
Nové prichádza nahradiť to staré.
A nové musí byť oveľa dokonalejšie.
Ak chce prežiť…


Žijeme Vedome

Sledujte
https://www.zijemevedome.sk/category/z-hlbin-poznania/poznania-z-minulosti/
aby vám nič neuniklo.