Ľudská Myseľ

Ľudská myseľ je ako úrodná pôda, do ktorej sú neustále zasievané semená. Semenami sú názory, pojmy, plány aj ciele. Zalejete semienko, myšlienku, a tá rastie. Slovo je ako semienko… a ľudská myseľ – tá je tak plodná!  Dokáže všetko podporiť. V pozitívnom, aj negatívnom zmysle. Ide o to, ako máte nastavenú Myseľ.

Pamätáte, keď vám niekto niečo povedal a vás sa to dotklo? Jeho slová ležali vo vašej mysli a klíčili tam veľmi dlhý čas? Určite áno, pozná to každý. Keď vidíme túto desivú moc slova, musíme si uvedomiť, aká veľká Sila vychádza z našich úst. Strach alebo pochybnosť zasiate do našej mysle vytvárajú nekonečné drámy udalostí. Slovo je ako kúzlo.

Slovom však vieme vyjadriť aj tvorivé schopnosti. Práve slovom všetko vyjavíme, čo cítime, na čo myslíme a čo chceme. Slovom začneme tvoriť naše sny a ciele. Prehovoríme, aby sme upútali pozornosť ďalších ľudí a dostali ich do tvorivého procesu.

Slovo nie je len zvukom, alebo písaným symbolom, je omnoho viac. Slovo je Sila, je to Moc, ktorú máme k vyjadrovaniu a komunikácii, k premýšľaniu a teda aj k vytváraniu situácií v našom živote. Dokážeme hovoriť. Dokážeme slovami opísať čo cítime, po čom túžime, čo chceme vytvoriť… ktorí iní tvorovia na našej planéte to dokážu?


Žijeme Vedome