Miera Viery

Záleží na miere Viery
kto čomu verí
a ako veľmi
a či sa to spája s Cieľmi
po ktorých túžime.

Teraz a Tu – žime
vo Viere v Ciele
že sú v nás celé
a že nás čakajú.

Kým iní dohrajú
svoje hry
ty nezahni.
Cesta k Cieľu
je mať Vieru
v Cieľ.

Tak ver
teš sa a ži v Láske
aby ľudia ktorí žijú v maske
mali príklad ako žiť.

Ako k Cieľu doraziť.
Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©