Myšlienky osudom

Dávaj si pozor na myšlienky
stávajú sa z nich slová.
Slová čo vytvoria domnienky
je ťažké do úst schovať.

Dávaj si pozor aj na slová,
tie podnecujú činy.
Uvedomíš si zas a znova
že žiadny čin nie je bez príčiny.

Pozoruj svoje vlastné činy,
stávajú sa z nich návyky.
Často niet za to koho viniť
že návyky sú aj zlozvyky.

Dávaj pozor na svoje zvyky,
stanú sa tvojou povahou.
Povahu neschováš za kríky
na ňu treba ísť s rozvahou.

Pozor daj na svoju povahu
stane sa tvojím osudom.
Neraz to stojí za úvahu
skôr než pred posledným súdom.
Tento text podlieha autorským právam.
Milan Kern ©