Neposudzuj, buď len Pozorovateľ.

Posudzovanie ti odoberá možnosť byť nad vecou. Keď posudzuješ, keď niekoho súdiš, UVEDOM SI, že ťa to práve vtiahlo do nesprávneho nastavenia. Nesprávne nastavenie unavuje. Odoberá energiu. Tebe. Oberá ťa o ČAS TVORENIA. Ten je podstatný. TVOJA ÚČASŤ V ČASE TVORENIA ti dáva Silu a Moc nad tvojim životom. Len v čase tvorenia si schopný, schopná meniť veci. Takže nesúď. Nesnaž sa byť hovorcom dobra a spravodlivosti, keď nepoznáš celý príbeh. Nestavaj sa do úlohy sudcu, keď ešte nevieš, čo je čo…

Ak patríš medzi ľudí, ktorí majú tendenciu súdiť a posudzovať, radiť a vysvetľovať, myslíš si, že to niekoho zaujíma? Možno len toho, kto sa na to pýta. Alebo toho, kto to celé ovplyvňuje. Aby vedel, či ovplyvnil aj teba… v tom prípade sa stávaš objektom manipulácie a hráš hru, ktorú vytvoril niekto iný…

Nevstupuj do vecí pod vplyvom emócií. Dopraj si čas, aby si mohol, aby si mohla konať bez vplyvu emócií, z práve prebiehajúcich udalostí. Lebo ak vstúpiš do procesu pod vplyvom práve sa odohrávajúcej chvíle, ktorú vytvoril niekto iný (napríklad sa niekto snaží s vami hádať…), on vytvoril túto situáciu a on ju má pod kontrolou, ale aj teba… ak zareaguješ. V tej chvíli, vo chvíli, keď sa necháš strhnúť, si a konáš pod jeho vplyvom. A on, ak chce z teba urobiť vinníka, hlupáka či chudáka, má veľkú šancu, aby si ten pocit vychutnal.… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern