NIKTO VÁS NEMÔŽE PODVEDOME OVLÁDAŤ, KEĎ STE VEDOMÍ.

Nik vás nemôže podvedome ovládať, keď ste vedomí. Podvedomé praktiky fungujú tak, že si ich nie ste vedomí = ste v tme. Akonáhle si veci okolo seba uvedomujete, ste vedomí = vo svetle. Princíp svetla jasne hovorí,  že svetlo s tmou nebojuje. Svetlo skrátka je. A kde je svetlo, tam tma nie je. Ak sa chcete orientovať vo svete emócií, ilúzií a spomienok, pracujte na svojom vedomom vnímaní. Ak chcete pre seba urobiť niečo rozumné, pracujte na sebe, aby sa vo vás obnovilo vedomé vnímanie reality.

Nie je nič lepšie ako nastúpiť na cestu poznania, objavovania pravdy o sebe samom, uvedomovania si samého seba a prijatia faktu, že len v láske a odpúšťaní objavíme skutočný zmysel vlastného života. Dávajte si pozor na rôzne väzby, ktoré vás dlhodobo spájajú s nejakým miestom alebo časom v tejto realite. Tieto väzby nie sú ani náhodné, ani nevinné! Udržiavajú vás, vaše vedomie mimo realitu – mimo prítomnosť.

Snažte sa neustále si uvedomovať realitu prítomnosti. TERAZ A TU je to najpodstatnejšie, lebo z tohto časopriestorového miesta môžete podniknúť akýkoľvek krok. Dobrý, aj ten zlý. Preto buďte vedomí, aby ste o tom mohli rozhodovať. Ide predsa o váš život!


… pokračovanie v pripravovanej knihe.

Milan Kern


Tento text podlieha autorským právam, kopírovanie a zdieľanie so súhlasom autora
Milan Kern ©