O Sile Slova

Uvedomili sme si niekedy Silu Slova? Známy príklad s vankúšom, ktorý, ak by sme roztrhli na vysokej veži, jeho perie by zaniesol vietor ďaleko, do širokého okolia a nikdy by sme ho už nemohli vyzbierať, poukazuje na Silu Slova.

SLOVO má obrovskú Silu šíriť sa. Slovo má ďalšiu moc, moc utešiť, povzbudiť. Môžeme zažívať smútok, či žiaľ, no niekedy stačí iba jediné slovko vyrieknuté s láskou a bolesť pominie. A niekedy stačia: „Tri slová, obyčajné slová, nie si sám,“ ako to je v muzikáli Neberte nám princeznú – a zrazu máme úplne iný pohľad na Život. Uvedomenie, že s nami niekto je, je pre tento život kľúčové…

Slová „Milujem Ťa“ dodávajú životu ľahkosť a zmysel.
Slovo „Odpusť“ priam zázračným spôsobom vymaže množstvo trápenia.
Slová „Som s Tebou“ pôsobia ako keby ste niekomu zložili z jeho pliec obrovskú záťaž.
Taká je Sila Slova.

No okrem budovania má Slovo aj moc ničiť, rúcať vzťahy, zraňovať, poškodiť, obrať o česť a dobré meno. Všetko rozhoduje o tom, ako a s akým zámerom slová používame a či ich používame uvážene a vedome. Preto je dôležité mať na zreteli, že slovo má moc budovať, aj ničiť.

Je potrebné, aby sme si uvedomovali, čo hovoríme. Je dobré si uvedomiť, čo spôsobujú naše slová po ich vyslovení, no ešte lepšie je, ak si to uvedomujeme už pred ich vyslovením. Prehodnocujte svoje slová, premýšľajte pri rozprávaní a uvedomujte si každé slovo, ktoré chcete vysloviť. Je nositeľom Sily – Tvorivej Sily. Slovo Tvorí. Chápem, že mnohým je ťažko tomu uveriť, no pozorujte to – ten proces, keď niečo vyslovíte a čo sa potom deje…