O Sile

Jedného dňa sa chlapec spýtal starého mudrca z dediny, čo je najsilnejšie. Po niekoľkých minútach mudrc odpovedal:
„Najsilnejších vecí na svete je deväť:
Železo je silnejšie, ale oheň ho roztaví.
Oheň je silný, ale voda ho uhasí.
Voda je silná, ale odparuje sa v oblakoch.
Mraky sú silné, ale vietor ich odfúkne.
Vietor je tiež silný, ale hora ho zastaví.
Hora je silná, ale človek ju dobýva.
Človek je silný, ale bohužiaľ ho premôže smrť.“

Potom je smrť najsilnejšia! – prerušil ho chlapec.
„Nie“ – pokračoval starý mudrc, „… LÁSKA… prežije smrť.”