Pamätajme si:

Pamätajme si,
žime v súlade s Prírodou,
v úcte k svojim Predkom a Rodu svojmu.
Vždy konajme v súlade s Vedomím a Svedomím.
Nechajme ľudí žiť v Slobode, nikoho si nepodmaňujme.
Učme ľudí to, čo vieme, no nepoučujme ich.
Nikoho nepresviedčajme o svojej pravde.
Ak si ľudia sami škodia, tak sa aj sami poučia.
Ak nás však požiadajú o pomoc, pomôžme.
Narodili sme sa ako slobodní Človekovia,
preto spolunažívajme v Dobrých úmysloch.
Nepošvrňujme sa zlými skutkami
neškoďme svojmu susedovi,
nikoho nesúďme. My nie sme sudcovia.

Pracujme na sebe.
Pomáhajme si navzájom.
Očisťujme sa od zlých návykov.
Nepodliehajme zlým programom.
Majme otvorenú myseľ a oči,
aby sme odhalili úskoky tých,
ktorí chcú žiť z našej práce.
Parazitov nepodporujme!
Žime čestne a buďme hrdí na to, Kto Sme.
Každý z nás je výnimočný,
ako Celok sme nepodmaniteľní.