PLETIEME NAŠU REALITU…

„Dedko, môžem sa ťa opýtať, prečo ťa každé popoludnie vidím sedieť na lavičke, ako sa usmievaš smerom k slnku?“
Starec pomaly skloní hlavu, na chvíľu sa zamyslí, pozrie naňho s veľkou nehou a pokojne odpovie:
„Pletiem.“
Chlapec sa usmeje.
„Ako sa pletie bez vlny a ihlíc, dedko?“
„Pletiem realitu,“ odpovie starec.
„Možno sa zdá, že tu nič nerobím, ale ja pozorujem a myšlienkami podporujem Dobro medzi ľuďmi, ale aj medzi inými bytosťami. Napríklad rád pozorujem vtáky a prosím ich, aby mi svojím spevom dodali silu, pretože ich nádherný spev oživuje a lieči. To ma upokojuje… a tým, že zostávam pokojný, nechávam svoje srdce vytvárať harmonické prostredie. Všetkým, ktorí prechádzajú okolo, žehnám svojimi myšlienkami a úmyslami, aby mali čo najlepší deň.
Takto pletiem ja…

Vždy ich s láskou pozdravím,
milo sa na nich usmejem
a keď vidím, že sú smutní,
zdvihnem palicu a zvolám:
„Všetko sa obráti na dobré…“

Chlapec bol úplne ohromený. A dedko pokračoval:
„V tejto úlohe prispievať k vytváraniu harmonického prostredia nie som sám. Pozri sa na krásu, ktorú vyžarujú stromy. Vnímaj tú nádhernú vôňu, o ktorú sa s nami kvety delia bez toho, aby za to niečo žiadali.

Pozri sa na neúnavnú prácu týchto včiel a na to, ako sa voľne hrajú. A cítiš, ako nás jemne hladí vietor po tvári? Zameraj sa na slnečné teplo… cítiš ho na svojom tele? Oživuje… Existencia všetkého sa svojím spôsobom vzájomne pletie. A existencia všetkých.

Dedko sa na chvíľu zamyslel a na záver zdôraznil:
„Nezáleží na tom, koľko máme rokov, všetci môžeme prispieť k utkaniu tkaniva vedomejšieho, citlivejšieho, solidárnejšieho a humánnejšieho sveta tým, že dovolíme, aby naše najlepšie úmysly prekročili hranice.
Môžeme tiež vyžarovať veľa lásky, aby sa rany zatvárali, srdcia otvárali a aby každý dosiahol svoj maximálny potenciál a objavil zázračnú silu obyčajných vecí.“

Chlapcovi žiarili oči.
V tej chvíli vďačne zašepkal:
„Idem domov, dedko. Musím to všetko vyrozprávať mojej mame, pretože ona tiež pletie, ale ihlicami. Práve pletie ockovi sveter.“

Dedko sa usmial:
„Pletie a do svetra vpletie všetky svoje priania, spomienky na krásy minulosti a určite aj lásku k tebe. Utekaj a objím ju, aby tej lásky bolo v ockovom svetri čo najviac.“