Pokojné dni

Mnohí ľudia ich majú a mnohí nie. Pritom žijú v tom istom priestore. Asi tušíte, od čoho to závisí… áno, od vnútorného priestoru, od priestoru v nás. Keď sa zameriame na priestor v nás, spoznáme priestor nekonečne hlboký a nekonečne široký. Mnohí v sebe objavujú nekonečnú širokospektrálnosť vlastného vnútra. No aby to dokázali, potrebovali v sebe navodiť Harmóniu.

Harmónia, alebo inými slovami súlad, je základom pozitívneho rozvoja človeka. Človek má mať súlad vo všetkom – vo svojom vnútri (v duši), vo svojej mysli, vo svojom tele, vo svojom okolí, vo svojich vzťahoch.

Vytváranie harmónie v sebe samom,
byť v súlade so sebou samým,
so svojim životným zámerom,
mať v súlade s tým vlastné myšlienkové procesy
a v súlade s tým sa aj vyjadrovať a konať,
to všetko zaručuje pokojný a šťastný život,
harmonické vzťahy a zdravie.


Ľudia hľadajú šťastie všade inde, len nie v súlade. Snažia sa zo všetkých síl zmeniť svoj život a dokázať tak sebe aj iným, že ,,som niekto“… no všetko má svoje zákonitosti a postupy. Bez súladu to nedosiahneme. Bez harmónie niet pokoja, ani zdravia. Ani šťastie. Ani láska. Láska je súlad.


S úctou Milan