Pôvod Slovano-Árijcov ?

Jeden zo starobylých názvov Slovanov (Slavjanov), zaznamenaných v písomných prameňoch, je Venedi.
Gaius Plinius Starší vo svojich Kapitolách o prírode (77 n. l.) spomína Venedov, Germánov a Sarmatov.
Publius Cornelius Tacitus vo svojom diele „O pôvode, polohe, mravoch a národoch Germánov“ (98 n. l.) tiež spomína Venedov.
A taktiež Klaudios Ptolemaios vo svojom diele „Sprievodca zemepisom“ okolo roku 160 n. l. uvádza, že Venedi žili v Sarmatii pozdĺž Venedského zálivu.

V „Slove o pluku Igorovom“ sa tiež nachádza zmienka o „Zemi Veneditov“.
Talianska provincia na území starovekej praslovanskej civilizacie – Etrurii – se nazýva „Venetia“ – Zem Venedov.

Je tu ešte jeden zaujímavý detail. Vo fínštine sa aj dnes Rusko znie ako Venjaja, v estonštině zase Venemaa, teda tak, ako kedysi – „Zem Venedov“.

Nie je ťažké pochopiť, odkiaľ východoevrópskí Slovania pochádzajú. Svetlé vlasy, svetlá pleť a modré oči mnohý našich predkov svedčia o ich severskom pôvode.

Rodnou Zemou našich Predkov je Hyperborea!


ZDROJ: Viktor Jermolaev